Zbavte se svých objemných odpadů – v sobotu 6. října 2012 ve Strašnicích

Mobilní sběrný dvůr funguje jako dočasné stanoviště sběrných nádob a velkokapacitních kontejnerů pro krátkodobý sběr objemných odpadů, bioodpadu a kovů, vše z domácností. Tato služba je určena pouze pro občany s trvalým pobytem na území hlavního města. Mobilní dvůr je k dispozici od 9 do 15 hod. Podmínky využití mobilního dvora jsou stejné jako v případě stabilních sběrných dvorů, tzn. občan odkládající odpad se musí prokázat osobním průkazem kvůli ověření adresy pobytu. 

Mobilní sběrný dvůr funguje jako dočasné stanoviště sběrných nádob a velkokapacitních kontejnerů pro krátkodobý sběr objemných odpadů, bioodpadu a kovů, vše z domácností. Tato služba je určena pouze pro občany s trvalým pobytem na území hlavního města. Mobilní dvůr je k dispozici od 9 do 15 hod. Podmínky využití mobilního dvora jsou stejné jako v případě stabilních sběrných dvorů, tzn. občan odkládající odpad se musí prokázat osobním průkazem kvůli ověření adresy pobytu. Přítomný pracovník svozové firmy v místě zajistí běžnou evidenci odkládaného odpadu.

Mobilní sběrný dvůr proběhne v sobotu 6. října:  parkoviště v ul. V Olšinách, proti ul. Bečvářova.
 
Další mobilní dvůr proběhne v sobotu 13. října: parkoviště v ul. Ostružinová x Jahodová.