Začíná čištění vozovek

V úterý 24. dubna začíná v Praze 10 pravidelné komplexní čištění vozovek, které probíhá v určených blocích ulic. Ve dnech prováděného úklidu je potřeba věnovat zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení – zákaz zastavení, které se v konkrétních ulicích umisťuje vždy v týdenním předstihu. Oproti předchozím rokům byl začátek úklidových prací posunutý o jednu hodinu. Nově tedy probíhá v čase mezi 8,00 až 15,00 hod.

Termíny čištění vozovek je možné vyhledat na internetových stránkách MČ v sekci „životní prostředí“ – viz http://www.praha10.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi/blokove-cisteni-komunikaci.aspx  a to také v náhledu abecedního seznamu jednotlivých ulic. Termín úklidu konkrétní ulice si lze nechat zaslat i přes portál pro bezplatné doručování SMS zpráv (http://sms.praha10.cz/).

Rozpis úklidu je rovněž k dispozici na internetových stránkách www.tsk-praha.cz, v sekci “čištění komunikací”.  Bližší informace lze pak získat přímo na pracovišti Technické správy komunikací – oblastní správa Východ, Krupská 28, Praha 10, tel. 257 015 364.