Výstava ke 400.výročí bitvy na Bílé hoře na Staroměstském náměstí

I přes koronavirová opatření se daří některé kulturní a společenské aktivity uspořádat. To je kupříkladu unikátní streetová výstava Bílá hora 1620 – Osudový mezník našich dějin. K vidění je na pražském Staroměstském náměstí.

Na výstavních panelech najdou návštěvníci až do 19. listopadu ucelený přehled historických souvislostí spojených s touto významnou historickou událostí. Zároveň byla výstava spuštěna o v online podobě na www.bilahora1620.cz.Hlavními partnery projektu je Univerzita Karlova a hlavní město Praha.

„Díky této výstavě v ulicích Prahy můžeme připomenout 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Na výstavních panelech se mohou návštěvníci seznámit s uceleným pohledem nejen na bitvu samotnou, ale i na události, které jí předcházely. Bitva na Bílé hoře je bezesporu významným mezníkem a důležitou součástí našich dějin a považuji za velmi přínosné si tyto události připomínat“, uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib.

„Názory historiků na význam bitvy se liší. Jisté je, že znamenala konec stavovského povstání proti císaři a následkem pak byla krutá poprava vůdců povstání na Staroměstském náměstí, odchod protestantských elit ze země. Byla také jednou z jisker, která zažehla plamen Třicetileté války. Jsme přesvědčeni, že bychom měli toto výročí důstojně připomenout a využít ho k osvětě vztahující se k našim národním dějinám. Proto jsme s kolegy na univerzitě i dalšími historiky vytvořili vzdělávací projekt Bílá hora – Osudový mezník našich dějin v Praze“, říká autor koncepce a odborný garant profesor Jan Royt, prorektor Univerzity Karlovy.

Základem projektu je venkovní panelová expozice, jejímž záměrem je představit široké veřejnost konfesně vyvážený pohled nejen na bitvu samotnou, ale také to, co jí předcházelo a její následky. Připomenuty budou náboženské poměry v Evropě a v Čechách, pražská defenestrace místodržících, peripetie stavovského povstání, volba Fridricha Falckého českým králem, bitva samotná, potrestání stavů a počátky i důsledky Třicetileté války.

Na každém panelu je vedle příslušného popularizujícího textu také hlavní obrazový motiv souznící s tématikou příslušného panelu. Doplní ho několik menších vyobrazení, převážně osobností zainteresovaných na příslušných událostech. Prostřednictví QR kódů se návštěvník seznámí s dalšími údaji a bude moci na svém chytrém telefonu či tabletu sledovat i původní krátká videa z míst s bitvou spojenými, která autoři výstavy natočili. Tato videa se na náměstí promítají na interaktivním panelu.

Projekt obsahuje jak měsíční venkovní expozici v centru Prahy, tak trvalý webový portál určený všem zájemcům o historii, který bude kromě mnoha informací obsahovat i zajímavý audiovizuální obsah – například videa představující místa související s bitvou na Bílé hoře.

Na projektu spolupracuje Univerzita Karlova v Praze svým odborným zázemím. Odborným garantem projektu je profesor Jan Royt, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy s kolektivem historiků a na výstavě spolupracoval i historik Petr Blažek.

„Tuto expozici ve veřejném prostoru jsme úmyslně situovali do samotného centra Prahy, kde se dějiny související s bitvou odehrávaly“, říká Lukáš Nádvorník z pořádající společnosti Media park a dodává: „Formu jsme upravili tak, aby mohli návštěvníci zhlédnout výstavu bezpečně i v těchto časech. Buď venku při procházce nebo na internetu.“

Společnost Media park v minulých letech pořádala ve veřejném prostoru netradiční projekty „Zažijte to znovu“ ke 100.výročí vzniku republiky nebo loni „Totalita“ ke 30.výročí Listopadu 1989.

Hlavními partnery jsou Univerzita Karlova, hlavní město Praha a Media park. Výstavu také podpořili – Pražská plynárenská, Pražská energetika a Česká spořitelna. Mediálními partnery jsou Česká televize, Hitrádio City a Rádio Blaník.