Volná místa v seminářích na zodpovědné hospodaření

Sociální odbor MČ Praha 10 se nechal inspirovat výstupy výzkumu s názvem „Finanční gramotnost obyvatel ČR“, který si nechalo zpracovat Ministerstvo financí ČR a připravil na měsíc květen pro občany tři semináře s tématikou problematiky financí. Tyto semináře se budou konat pod zastřešujícím názvem „Život bez dluhů aneb jak chytře a zodpovědně hospodařit“.

Na besedách vystoupí:

1. zástupci Centra sociálních služeb Praha, konkrétně z Informačního a poradenského centra Kontakt, které se zabývá odborným sociálním poradenstvím (např. pro osoby se zdravotním postižením, pro oběti domácího násilí, provozuje JOB klub a také poradnu pro osoby ve finanční tísni). Právě pracovníci této poradny se budou semináře a následné diskuse účastnit a zodpoví dotazy, přinesou konkrétní příklady z praxe, s jakými se setkávají právě v této oblasti. Poradenství poskytují v rovině sociálně právní a občansko právní. Budete mít možnost objednat se na individuální konzultaci, případně Vám pracovníci Kontaktu a poradny poskytnou písemné materiály s kontakty na další organizace poskytující poradenské a další sociální služby.

2. zástupci Poradny při finanční tísni, o.p.s., která mj. provozuje bezplatnou pondělní linku 800 722 722, na které lze konzultovat otázky spojené se zadlužením či předlužením občanů. Lze se také objednat osobní konzultaci k plánovaným či existujícím závazkům, nařízeným exekucím či zpracování návrhu na oddlužení (tzv. osobní bankrot), který Poradna vypracovává zdarma.
Poradna za dobu své existence od roku 2007 poradila více než třem stům klientům z Prahy 10. Nejčastější otázky se týkaly oddlužení – osobního bankrotu, problémů se splácením, exekucí a zadlužení obecně. Nejčastější problémy se koncentrují na nebankovní společnosti, a to:  drahé zprostředkování úvěrů a půjček, společnosti nabízející tzv. „oddlužení“, rozhodčí doložka – rozhodce vybírá věřitel, zajišťovací“ biankosměnka, neúměrná zástava a zajišťovací převod práva, neúměrné sankce a poplatky, minimální zhodnocení úvěruschopnosti klienta.
Nejlepší prevencí před začarovaným kruhem splátek, úroků a sankcí je řádně zvažovat každé zadlužení, komunikovat s věřiteli, vyhledat odbornou radu a utvořit si rezervu pro případ poklesu příjmů či  zvýšení výdajů.

3. zástupci Obvodního soudu pro Prahu 3, kteří přítomné seznámí s tím, jak postupovat, když za občanem do bytu dorazí soudní vykonavatel, jeho oznámení, prokázání, práva obou stran, rámcové info o exekučních řízeních, aj.

Po úvodních prezentacích budou mít účastníci besed možnost sjednat si individuální konzultace se zástupci Centra sociálních služeb Praha a Poradny při finanční tísni, o.p.s.

www.praha10.cz