Vítězství jírovce v anketě „Hledejme strom Prahy 10“

Městská část Praha 10 v letošním roce vyhlásila anketu o nejhezčí strom Prahy 10. Obyvatelé Prahy 10 měli možnost zaslat své tipy na stromy do konce srpna 2012. V říjnu 2012 proběhlo veřejné hlasování na stránkách www.praha10.cz. Každému stromu bylo možné přidělit maximálně pět „hvězdiček“ z jednoho počítače. Vítězným stromem se stal Jírovec maďal v ulici 28. pluku s nejvyšším počtem „hvězdiček“ a 74 hlasy. Na druhém místě se umístila Sekvoj obrovská na zahradě rodinného domu v ulici Fialková a na třetím místě Smrk ztepilý situovaný při budově Ministerstva životního prostředí ve Vršovicích.

Jírovce patří mezi vzrůstné stromy - dosahují výšky až 25 metrů, a tak se hodí jen do velkých zahrad a parků. Jsou velmi nenáročné. Jírovec maďal se k nám rozšířil z jihovýchodní Evropy. Ve střední Evropě se začal pěstovat v 16. století. V poslední době jsou jírovce napadány klíněnkou jírovcovou, jež způsobuje předčasné odumírání listů. U vítězného stromu bude umístěna informační tabulka o vítězství v anketě „Hledejme strom Prahy 10“, s krátkým popisem k této dřevině. Na jaře příštího roku se u vítězného stromu uskuteční informačně ekologická akce vztahující se nejen k této anketě, ale bude i součástí aktivit pořádaných Prahou 10 v rámci jejího ocenění v soutěži „Město stromů“ pro období 2012/2013, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství ve spolupráci s městem Strakonice.

Vítězný strom Prahy 10 pro rok 2012 bude přihlášen do soutěže „Strom roku“ pořádané Nadací Partnerství.
 
Z hlasování také budou vytipovány dřeviny, které budou městskou částí Praha 10 nominovány na získání statutu ochrany „Památného stromu“. Za památný strom mohou být vyhlášeny dřeviny, které vynikají svým vzrůstem, stářím nebo jsou významnými krajinnými dominantami, či jinak výrazně přispívají ke krajinnému rázu. Dále se jím mohou stát stromy připomínající významnou událost nebo doprovázející nějakou kulturní památku, příp. dřeviny vzácného či cizokrajného (introdukovaného) druhu.