V březnu se budou sbírat nebezpečné odpady

Ve třech lokalitách proběhne na konci března první letošní svoz nebezpečných odpadů z domácností. Ve vyznačených termínech a na uvedených místech je možné tyto odpady (bezplatně) předávat osádce svozového vozidla. Podmínkou je, prokázat se občanským průkazem, protože tato služba slouží pouze osobám s trvalým pobytem na území města.

Při mobilním sběru mohou občané zdarma odevzdat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, nepoužitelné léky, teploměry, barvy, lepidla, pryskyřice (včetně nádob od takových přípravků), nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky (kromě jedlého), zářivky a jiné odpady s obsahem rtuti, domácí a zahradnické chemikálie, detergenty (odmašťovací přípravky), pesticidy (přípravky na hubení plevele, hmyzu apod.), kyseliny, hydroxidy, ředidla, fotochemikálie. Odpady je nutné předat výhradně osádce svozového vozidla.

Při svozu nejsou odebírány lednice nebo televizory, které je možné bezplatně odevzdat (stejně jako výše uvedené odpady) ve sběrném dvoře – např. v ulici Teplárenská (Malešice), Perucká (Vinohrady) nebo Zakrytá (Záběhlice – Praha 4). Mimo svozové dny lze nebezpečný odpad odvézt i do některé ze dvou stabilních sběren nebezpečných odpadů (P 10 – ulice Moskevská a Dřevčická).