Uzavírka Ruské ul. u křižovatky s Moskevskou ul. - rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu

Dne 8.4.2011 byla firmou Metrostav zahájena rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu v křižovatce ulic Ruská a Moskevská. Investorem akce je Pražská vodohospodářská společnost.

Stavební práce jsou spojeny s uzavírkou cca 20 m úseku v Ruské ul. u křižovatky s ul. Moskevská. Průjezd křižovatkou mezi Ruskou a Francouzskou ul. po celou dobu stavby nebude možný.

Trasa objížďky nebude značena, vyznačeno bude pouze navedení na objížďku z Ruské do Korunní ulice přes ul. Chorvatskou ve směru do centra. Na několika vhodných místech budou umístěny tabule informujících řidiče o uzavírce. (např. na nám. Míru, v ul. Francouzská, Korunní a Ruské). Dopravní obslužnost zaslepeného úseku Ruské ul. od křiž. s ul. Estonská zůstane zachována. Zůstane zachován i průjezd křižovatkou mezi ul. Francouzská a Moskevská.

Objízdná trasa autobusové linky MHD č. 135 bude vedena ulicemi Chorvatská, Korunní (po tramvajovém tělesu) , Blanická. Ruší se zastávka „Jana Masaryka“ v obou směrech. Zřizuje se zastávka „Šumavská“ v ul. Korunní v obou směrech.

Uzavřena bude současně i ul. Na Šafránce v krátkém úseku nad schody do Ruské ulice. Dopravní obsluha obou zaslepených úseků zůstane zachována jejich zobousměrněním.

S ukončením prací a obnovením běžného dopravního režimu se počítá k 15.5.2011.

www.praha10.cz