Třetí ročník soutěže o nejhezčí dvorek Prahy 10

Na základě příznivých ohlasů z předchozích let přistoupila radnice Prahy 10 k vyhlášení třetího ročníku soutěže „Dvorek roku“. Cílem soutěže je motivovat občany k údržbě a zvelebování vnitrobloků a předzahrádek jimi obývaných bytových domů.

„Občané, kteří věnují svůj volný čas a prostředky na úpravu neveřejných prostor, mají možnost soutěžit nejen o uznání své práce, ale i o hodnotné ceny. Ti nejlepší pak budou v rámci této soutěže oceněni, a jako výraz poděkování za jejich péči o jejich okolí jim budou předány poukázky na odběr zboží a služeb,“ uvedl starosta Prahy 10 Milan Richter.

„Soutěže se mohou zúčastnit obyvatelé domů, k němuž přísluší přihlášený vnitroblok nebo předzahrádka a jsou jejich vlastníky, popřípadě získají souhlas vlastníka. Pokud je pozemek majetkem Městské části Praha 10, je jim souhlas k účasti v soutěži udělen automaticky,“ vysvětlil dále Richter.

Přihlásit se lze dvěma způsoby, buď e-mailem na adresu spolecne@praha10.cz či písemně na adresu radnice (referát komunikace, oddělení strategie) – obojí označeno heslem „Dvorek 2012“. V přihlášce musí být uvedena přesná adresa, minimálně dvě kontaktní osoby, dokumentace obsahující fotografie stavu před a po úpravách s podrobným popisem provedených změn a souhlas vlastníka. Přihlášky lze podávat až do 14. září 2012, 12:00 hodin. Hodnocení jednotlivých vnitrobloků a předzahrádek bude probíhat do 30. září 2012 a vyhlášení a zveřejnění výsledků proběhne v průběhu října 2012.

„Hodnocení přihlášek provede hodnotící komise složená ze zástupců Prahy 10 a nezávislých odborníků, která navštíví všechny přihlášené dvorky,“ dodal starosta. Hodnotit se bude m.j. úroveň zpracování projektu, originalita a efektivnost úprav, nápaditost a celkový charakter změn, využitelnost a obyvatelnost pozemku, využití zeleně, zapojení obyvatel domu do úprav a údržby a také čistota a celkový vzhled.

Přesné podmínky soutěže včetně náležitostí přihlášky je možné najít na webových stránkách ÚMČ Praha 10, v sekci „Společně měníme“ nebo „Rozvoj Prahy 10“ a dále na webových stránkách www.vpp10.cz.