Světový den životního prostředí slaví Anheuser-Busch InBev

Největší světová pivovarská společnost Anheuser-Busch InBev se připojila k oslavám Světového dne životního prostředí. Díky využívání přírodních zdrojů pro výrobu svých produktů, si společnost plně uvědomuje svou spoluzodpovědnost k životnímu prostředí, čemuž odpovídá i její hlavní motto: „to become the best beer company in better World“ (stát se nejlepší pivovarskou společností v lepším světě).

Díky využívání přírodních zdrojů pro výrobu svých produktů, si společnost plně uvědomuje svou spoluzodpovědnost k životnímu prostředí, čemuž odpovídá i její hlavní motto: „to become the best beer company in better World“ (stát se nejlepší pivovarskou společností v lepším světě). I z tohoto důvodu se AB InBev aktivně zapojilo do aktivit spojených s ochranou a zlepšením životního prostředí kolem nás. Všechny světové pobočky této významné firmy oslavily světový den 1.6.2011 a společně se podíleli aktivitami prospěšnými životnímu prostředí. Ty pro tento rok nesly heslo: „voda a její šetrné využívaní“. 

Na podporu ochrany životního prostředí uspořádala AB InBev akci spojenou s ochranou životního prostředí - dobrovolný sběr odpadků. 

Tato aktivita proběhla ve spolupráci s Magistrátem životního prostředí Prahy 10 v oblasti Hagibor na Praze 10. Akce se zúčastnilo 22 dobrovolníků z řad zaměstnanců uvedené společnosti a během pouhých 3 hodin se jim podařilo naložit 2 velké nákladní kontejnery vysbíranými odpadky. 

Všem zúčastněným dobrovolníkům patří velké poděkování za perfektní spolupráci, dobrou zábavu, soudržnost a především pomoc, kterou přispěli nejen svému okolí, ale především životnímu prostředí. Velký dík zasluhuje i pan Kaštovský z Magistrátu Prahy 10 - odbor Životního prostředí, za pomoc při organizaci.

Úspěch této akce potvrdil zodpovědný přístup společnosti a  zaměstnanců k životnímu prostředí s cílém tyto aktivity pravidelně opakovat a tak přispět ke snu AB Inbev, stát se nejlepší pivovarskou společností v lepším světě.