Startuje třetí ročník soutěže o nejhezčí dvorek Prahy 10

Soutěž o „Dvorek roku“ si získává mezi lidmi Prahy 10 stále větší oblibu, proto se tato městská část rozhodla vyhlásit již její třetí ročník. Stejně jako v předešlých ročnících, bude i ten letošní zaměřen na zvelebování vnitrobloků a předzahrádek bytových domů. „Pro mnohé zúčastněné je to ocenění jejich práce, fantazie a vůbec kreativity nejen při zvelebování okolí svého bydliště, ale i míst městské části. Ti nejlepší získají samozřejmě hodnotné ceny v podobě poukázek na odběr zboží a služeb,“ řekl starosta městské části Praha 10 Milan Richter (ODS).

Do soutěže se mohou přihlásit obyvatelé domu s vnitroblokem nebo předzahrádkou, kteří jsou jejich vlastníky, popřípadě mají souhlas vlastníka. „V případě, že je pozemek majetkem Městské části Praha 10, je jim souhlas k účasti v soutěži udělen automaticky,“ upřesnil starosta.

Přihlásit se lze dvěma způsoby, buď e-mailem na adresu spolecne@praha10.cz či písemně na adresu radnice (referát komunikace, oddělení strategie) – obojí označeno heslem „Dvorek 2012“. V přihlášce musí být uvedena přesná adresa, minimálně dvě kontaktní osoby, dokumentace obsahující fotografie stavu před a po úpravách s podrobným popisem provedených změn a souhlas vlastníka. Přihlášky lze letos podávat až do 14. září, 12:00 hodin. Hodnocení jednotlivých vnitrobloků a předzahrádek bude probíhat do 30. září a vyhlášení a zveřejnění výsledků v říjnu.
 
„Všechny přihlášky budou následně předány hodnotící komisi složené ze zástupců Prahy 10 a nezávislých odborníků, kteří navštíví všechny přihlášené dvorky a na základě stanovených kritérií stanoví pořadí,“ dodal starosta Richter. Hodnotit se bude m.j. úroveň zpracování projektu, originalita a efektivnost úprav, nápaditost a celkový charakter změn, využitelnost a obyvatelnost pozemku, využití zeleně, zapojení obyvatel domu do úprav a údržby a také čistota a celkový vzhled.
 
Přesné podmínky soutěže včetně náležitostí přihlášky je možné najít na webových stránkách ÚMČ Praha 10, v sekci „Společně měníme“ nebo „Rozvoj Prahy 10“ (ZDE) a dále na webových stránkách www.vpp10.cz.