Starostové na poslední chvíli pomáhají občanům, kteří zapomněli na revizi kotle.

Již za měsíc musí mít nově každý majitel kotle na tuhá paliva platnou revizní zprávu, jinak mu hrozí pokuta 20 000 Kč. V celé České republice by takto mělo být zkontrolováno zhruba půl milionů kotlů. O nové povinnosti však nevědí všichni a podle dostupných údajů tak značná část lidí ještě neučinila. Situaci začínají řešit už i jednotlivé obce. Pro občany například organizují hromadné kontroly nebo prostřednictvím mobilního rozhlasu zasílají nezbytné informace, aby předešly zbytečným budoucím problémům.  

Revize kotlů na tuhá paliva byly nařízeny zákonem v roce 2012. Podle něj musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016. Teprve nyní, tedy pár dní před tímto termínem, se lidé po revizních technicích začínají shánět. Může za to nejen nízká informovanost obyvatelstva, ale také to, že Češi své povinnosti nechávají jako vždy na poslední chvíli. „Zastupitelstvu naší obce není lhostejné porušování zákonů, a tak jsme v minulých dnech rozeslali našim občanům SMS, které na tuto novou povinnost upozorňují a zároveň občany chrání před případnou pokutou,“ řekla Iveta Glocová, starostka obce Jaroměřice. 

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Protokol o provedené revizi přitom musí občané po 1. lednu 2017 v případě vyzvání předložit obecnímu úřadu s rozšířenou působností. Pokud tak neučiní, vystavuje se v případě fyzické nepodnikající osoby uložení pokuty 20 000 Kč a podnikající fyzické nebo právnické osobě hrozí pokuta dokonce až 50 000 Kč.

Revize kotlů je obdobou pravidelných technických kontrol u automobilů. Není ovšem nutné kotle někam vozit, ale technik přijde zkontrolovat zdroj až k občanům domů. Jeho povinností, kromě kontroly a vystavení dokladu, je poskytnout poradenskou činnost a případně doporučit postupy k vylepšení stávajícího stavu – například tipy zlepšující fungování otopné soustavy. 

„V posledních týdnech jsme v systému pro přímou komunikaci obcí s občany zachytili několik desítek rozesílek upozorňujících na tuto novou povinnost. Starostové využívají jak e-mailové kampaně, tak SMS zprávy či push notifikace v aplikaci pro chytré telefony,“ řekl Ondřej Švrček, provozovatel služby Mobilní rozhlas. Prostřednictvím cílené komunikace se obcím také daří další pozitivní věc – ušetřit občanům finance. Vybrané obce totiž samy revize organizují. Seženou revizní techniky, domluví se s nimi na hromadné prohlídce kotlů v obci a pro občany dokonce vyjednají slevu v řádech 10 či více procent. Mobilním rozhlasem potom pouze oznámí, aby se zájemci přihlásili na úřadě nebo jen stisknutím tlačítka na telefonu. Majitelům kotlů na tuhá paliva tak odpadne hledání revizních techniků, a ještě ušetří peníze – což se zejména teď před Vánoci a novým rokem hodí.

Otázky a odpovědi spojené s revizí:

1. Jak zjistit výkon kotle? 
Výkon kotle je uveden v kW, u starších kotlů v Kcal, a to na výrobním štítku, případně v návodu.

2. Kdo může provést kontrolu? 
Kontrolu provádí proškolený technik, tedy odborně způsobilá osoba. Najít je můžete v seznamu Asociace podniků topenářské techniky (http://aptt.cz/opravneni-ozo.php).

3. Týká se kontrola i nových kotlů? 
Zajištění první kontroly kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které byly zakoupeny třeba až v prosinci 2016.

4. Co bude kontrolováno? 
Celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotka, regulátor, havarijní termostat, podávací zařízení, sklad paliva a jaké palivo je spalováno.

5. Jak dlouho revize trvá? 
Základní kontrola trvá přibližně hodinu.

6. Kolik revize stojí? 
Cena je individuální a není zákonem stanovena. Pohybuje se mezi 500 až 1 500 Kč za kotel a odvíjí se především od dojezdové vzdálenosti technika.

7. Jaká je platnost revize? 
Kontrola je prováděna každé dva roky.