Sekání trávy již počtvrté

Čtvrtá seč travnatých ploch byla zahájena na pozemcích, které má radnice MČ svěřené do své správy. Sekání jednotlivých ploch je rozepsáno v harmonogramu. Rozpis zahrnuje výhradně pozemky, o které pečuje radnice Prahy 10. Sekání trávy na ostatních veřejně přístupných plochách je věcí příslušných majitelů pozemků. Na neposekané plochy je možné upozorňovat odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje úřadu.

V případě nedostatečného nárůstu travní hmoty nebo při dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínkách můžou být práce posunuty.
 
Harmonogram seče je nastavený do tří oblastí s pracovními názvy Vršovice, Záběhlice a Malešice, které ve skutečnosti zahrnují i ostatní katastry.
 
V centrálních lokalitách, na vybraných místech, probíhá sekání trávy častěji, tzv. meziseč.

www.praha10.cz