Sehnal odmítl zaplatit dědicům Miloše Formana 600.000 Kč, označil to za nátlak

Kandidát na pražského primátora Pavel Sehnal (ODA) označil za nátlak skutečnost, že dědicové slavného režiséra Miloše Formana po něm požadovali zaplatit částku 600.000 Kč za nezveřejnění jejich tiskové zprávy, ve které se distancovali od kampaně na přejmenování areálu v Holešovicích na Park Miloše Formana.

“Předem jsem se s dědici po Miloši Formanovi setkal a seznámil je se svým projektem na vznik Parku Miloše Formana v Holešovicích a požádal je o souhlas a podporu. Součástí projektu je i výstavba nového moderního pavilonu pro ukázky filmové a divadelní tvorby, nový otevřený hudební amfiteátr i oprava Křižíkovy fontány a její doplnění o video projekci. Všechny podklady jsem dědicům osobně předal včetně použité fotografie pana Formana a vzoru podpisového archu pro petici na sběr podpisů. Jejich souhlasný dopis jsem oficiálně a veřejně předal novinářům na předešlé tiskové konferenci, “ uvádí Pavel Sehnal.

Dědici Miloše Formana dokonce přislíbili, že ještě dodají vhodnější fotografii z rodinného alba, než je fotografie z fotobanky. „Zvrat nastal, když moji kolegové z produkčního týmu v dobré víře převzali jednu větu z veřejné facebookové pozvánky dědiců, a to větu - Ať žije Forman, napsali Voskovec a Werich na dřevěný plot,“ vysvětluje Sehnal. 

Dědicové požadovali odstranění této věty z tiskovin, protože k ní mají údajně autorská práva. Následně požádali i o odstranění fotografie.  „Ve všech těchto požadavcích jim bylo vyhověno, přestože se jednalo o statisíce letáků, které jsme museli nově vytisknout a postupně jsme nahrazovali i ostatní reklamní nosiče s fotografií Miloše Formana. K mému naprostému překvapení a pohoršení, na poslední ze společných schůzek přišli s požadavkem, abych jim zaplatil částku 600.000 Kč, která by měla pokrýt jejich dluh z poslední akce, kterou uskutečnili právě pod názvem „Ať žije Forman“ a které jsem se jakkoli neúčastnil,“ dodává Pavel Sehnal.

Advokáti dědiců poté Pavlu Sehnalovi sdělili, že pokud nedojde k této transakci uveřejní tiskovou zprávu, ve které se budou od akce na vznik Parku Miloše Formana distancovat. „Já jsem tuto formu nátlaku odmítl, ale jako projev vstřícnosti jsem nabídl, že stejnou částku věnuji divadlu, resp. na vytvoření exponátů pro výstavu Miloše Formana v létě příštího roku. Peníze by tedy nedostali dědicové, ale byly by použity na kulturu pro všechny.  Myslím, že jsem postupoval správně,” je přesvědčený Pavel Sehnal.

Česku chybí hrdinové, kteří se stali slavnými vlastní pílí, s využitím svého talentu. Myšlenka vybudovat z areálu v Holešovicích Park Miloše Formana a vzdát tak poctu jeho práci, je s tím v souladem. Stejný názor má i mnoho Pražanů. Za první dva týdny od 5. září podepsalo petici za přejmenování parku 5.500 lidí. Po zveřejnění kauzy s dědici se zájem Pražanů dokonce ztrojnásobil a nyní projektu svou podporu formou podpisu vyjádřilo 15.000 petentů. 

“Myšlenka vzniku Parku Miloše Formana je dobrá a já věřím, že se dočkáme jejího naplnění.  Vůle Pražanů vyjádřená jejich podpisy na petici je toho důkazem. Vždy budu důrazně odmítat jakoukoli formu nátlaku, která má vést k obohacení vyhrožujícího, ať jako člověk, nebo jako primátor. V této kauze bych spíše chtěl věřit tomu, že dědicové k takovému kroku byli přivedeni jejich advokátem, než že by to byla jejich vlastní mentalita,“ říká Sehnal.

Pavel Sehnal je velký filmový fanoušek a v mládí účastník Filmového klubu a má skutečný obdiv k dílu Miloše Formana. „Pokud jsem se při prezentaci projektu jakkoli dotkl citů pozůstalých, tak se za to omlouvám, nebylo to mým úmyslem a rád se jim za to dojdu omluvit i osobně,“ vyjadřuje svůj postoj Sehnal.