Sběrné místo bioodpadu se otevře v březnu

Stabilní sběrné místo pro sběr biooodpadu se nachází v ulici Dřevčická, cca 200 metrů od ul. Černokostelecká a je určeno pro odkládání odpadu z údržby zeleně pro obyvatele hl. m. Prahy, kteří prokáží trvalý pobyt na území města bezplatně, nebo pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání za úplatu.

Po zimní odstávce bude sběrna bioodpadu otevřena opět 1. března 2012. Provozní doba zařízení je pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hod. (v době zimního času do 17:00 hod.) a v sobotu od 7:00 do 15:00 hod.

Jaké jsou zásady pro ukládání bioodpadu pro občany hl. m. Prahy?

Podmínkou pro ukládání bioodpadu občany zdarma je předložení platného občanského průkazu s vyznačením trvalého bydliště v Praze. Občan ukládající bioodpad musí být osobně přítomen. Dále je stanoven limit na jednu ukládající osobu, a to 250 kg měsíčně. Doprava bioodpadu občany do zařízení je povolena pouze motorovými vozidly o hmotnosti do 3,5 t s přívěsnými vozíky.

Občané přivážející bioodpad jsou také povinni řídit se pokyny obsluhy, zejména z hlediska dodržování zásad bezpečnosti práce a organizace ukládání bioodpadu. Pokud dojde k porušení této povinnosti, bude bioodpad přijat pouze za úhradu. A konečně ukládání bioodpadu občany Prahy nad limitovaných 250 kg měsíčně je možné také pouze za úhradu. Ceník je k nahlédnutí v kanceláři zařízení.

V době do otevření sběrného místa bioodpadu je možné biologický odpad odkládat bezplatně ve sběrných dvorech hl. m. Prahy (např. v ulicích Teplárenská, Perucká nebo Zakrytá).