Rodiče získají od radnice další podporu pro svůj návrat do zaměstnání

Městská část Praha 10 realizovala od února 2010 do listopadu 2011 v rámci evropského Operačního programu Praha - Adaptabilita projekt s názvem „Do práce po rodičovské dovolené s Desítkou“, který byl zaměřen na podporu návratu rodičů na a krátce po ukončení rodičovské dovolené do zaměstnání.

Vzhledem ke skutečnosti, že se projektové aktivity setkaly u skupiny rodičů z naší městské části se značným ohlasem a tomu, že problematiku souladu pracovního a rodinného života vnímá radnice jako závažnou, rozhodla se radnice Prahy 10 v tomto roce ve vybraných vzdělávacích aktivitách pokračovat.

Od měsíce března proto budou zahájeny počítačové kurzy (Word, Excel) a kurzy anglického jazyka pro rodiče s trvalým bydlištěm na území Prahy 10 a budou jim nabízeny zdarma. V průběhu roku dále umožní radnice rodičům absolvování rekvalifikačního kurzu za zvýhodněných finančních podmínek. Na základě dobrých zkušeností z evropského projektu bude rodičům opět nabízena služba hlídání dětí v místě konání kurzů. Upozorňujeme, že kapacita kurzů je omezena!

Bližší informace o vzdělávacích kurzech, které se budou konat na detašovaném pracovišti ÚMČ Praha 10 v Jasmínové 35, naleznete na webových stránkách Úřadu městské části Praha 10 (www.praha10.cz) v sekci „Projekty“ – „aktuální akce“ – „Do práce s Desítkou“. Informace Vám také ochotně poskytneme každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. na telefonním čísle 272 657 063 (Mgr. Michal Kočí).