Rodiče mohou zdarma vymáhat výživné od partnerů s majetkem a příjmy na Slovensku

Rodičům samoživitelům, jejichž partner má majetek nebo příjem na Slovensku a neplatí řádné výživné, svitla naděje. Asociace neúplných rodin začala v rámci programu VašeVýživné.cz nabízet stejné podmínky pomoci i pro ně. Díky smluveným podmínkám bude pomoc zcela zdarma i tehdy, kdy se nepodaří nic vymoci. V případě exekuce pak dostanou poměrnou část peněz již z první, byť jen částečné splátky. Pro rodiče navíc odpadne veškerá byrokratická zátěž. Má to však jeden háček - kvůli nové slovenské legislativě budou podmínky platit jen pro ty, kteří se do programu VašeVýživné.cz zapojí do konce měsíce března. 

Domáhat se výživného na partnerovi, který nemá v Česku žádný majetek ani zde nepracuje, bylo pochopitelně možné i před zapojením programu VašeVýživné.cz a běžné metody bude možné využívat i po 1. dubnu 2017, kdy tuto možnost program VašeVýživné.cz přestane nabízet. Problémem je však složitost celého procesu. Rodič se musí svého nároku domáhat buď za pomoci Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí nebo přímo s pomocí slovenských úřadů a následně exekutorů. Vznikaly tak časové i finanční náklady a nezřídkakdy nutnost cestování na Slovensko osobně, a to i v případě, kdy partner přebývá v České republice.

Rodič navíc nemá jistotu, že po něm exekutor nebude chtít úhradu nákladů, pokud se prokáže, že dlužník není solventní. Ať už kvůli tomu, že skutečně nemá majetek anebo ho dokázal šikovně "odklonit". V případě úspěšné exekuce se navíc běžně odměna exekutora uspokojuje jako první před nároky rodiče, na první peníze si tak může rodič počkat až několik měsíců. To právě program VašeVýživné.cz mění. Jeho služby jsou zdarma za všech okolností, tedy i v případě, kdy se nepodaří vymoci nic. Rodič může využít pomoc psychologa nebo mediátora, pomocí kterého se pracovníci programu snaží zajistit dlužnou částku smírnou cestou. Odměna, která exekutorovi ze zákona náleží, navíc nebude vyplacená na úkor povinného, rodič s každou splátkou dostává poměrnou část. Jakmile je odměna exekutora uhrazena, pak samozřejmě dostává všechny vymožené peníze.

„Službu jsme spustili na základě proseb rodičů, které zastupujeme. Slovenského partnera či partnerku či partnera s majetkem na Slovensku má asi 5% těch, které se na program obrací, a my jsme jim doposud nedokázali zajistit bezplatnou pomoc. To se teď alespoň na chvíli mění. Disponuje-li rodič rozsudkem na výživné vydaným českým soudem nebo jiným soudem z EU, stačí se s tímto rozsudkem dostavit na soud, který původní rozsudek na výživné vydal. Na podatelně soudu pak oficiálně požádat o vydání Evropského exekučního titulu, na jehož základě jsme schopni zdarma zajistit asistenci spojenou s exekucí v zahraničí,“ uvádí Petr Sýkora, předseda Asociace neúplných rodin.

Dobrá zpráva má však jeden zásadní háček. S ohledem na novelu slovenského exekučního zákona, který zavádí takzvanou teritorialitu exekutorů, je možné pomoc programu VašeVýživné.cz využít pouze do konce března. Navíc je třeba počítat i se skutečností, že soud má až 30 dní na vydání rozhodnutí, byť většinou rozhoduje rychleji.

„Poté, co novela zákona o exekucích vstoupí v platnost, již nebudeme schopni podmínky bezplatného vymáhání výživného garantovat. Budeme se i nadále snažit ve spolupráci se slovenskými úřady najít způsob, jak i po 1. dubnu zajistit bezplatnou pomoc, otevřeně však musíme říci, že naše jednání zatím nejsou bohužel úspěšná. Proto apelujeme na rodiče, kterých se tento problém týká, aby jeho řešení neodkládali a využili časově omezené možnosti bezplatného řešení,“ zakončuje Sýkora.

Asociace neúplných rodin provozuje program VašeVýživné.cz od února loňského roku. Za tu dobu se do něj zapojilo více 10 000 rodičů s celkovým dluhem dosahujícím neuvěřitelné 1 miliardy korun. V letošním roce program VašeVýživné.cz zahájil ve spolupráci s úřady informační kampaň a zároveň získal záštitu Ministerstva práce a sociálních věcí.