Projekt určený pro rodiče na a po rodičovské dovolené je ukončen

Městská část Praha 10 využila 2. výzvy Operačního programu Praha Adaptabilita, kterou v květnu  roku 2009 vyhlásil Magistrát hl. m. Prahy, a v souladu s jejím zněním zpracovala grantovou žádost projektu zaměřeného na podporu návratu rodičů na a krátce po ukončení rodičovské dovolené do zaměstnání. 

Tímto radnice reagovala na průzkum sociálního odboru, který mapoval potřeby cílové skupiny rodičů na rodičovské dovolené. Průzkum probíhal na přelomu let 2007 a 2008. Ke zpracování projektového záměru využila radnice i studie Národního ústavu odborného vzdělávání a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

Projektu se mohli zúčastnit rodiče, kteří mají trvalé bydliště na území městské části Praha 10 a věk jejich dětí se v čase konání projektu nacházel ve věkovém rozmezí 1,5 až 3 roky.
 
Projekt obsahoval komplex na sebe navazujících aktivit. Od profesní psychologické diagnostiky na začátku a konci projektu, při které mohli účastníci zhodnotit své silné a slabé pracovní dispozice, své možnosti, motivaci i to, jaký vliv na ně projektové aktivity měly, přes jazykové a počítačové kurzy, výcvik sociálních dovedností až po samostatný vzdělávací kurz s názvem „Vzdělávání pro podporu uplatnění na trhu práce osob po rodičovské dovolené“, který byl vytvořen na základě průběžně zjišťovaných potřeb maminek (projektu se žádný tatínek nezúčastnil). Další významnou projektovou aktivitou byly odborné rekvalifikační kurzy, které jsme maminkám zprostředkovali dle jejich individuálních přání a předpokladů.
 
Těší nás, že z 31 absolventek rekvalifikačních kurzů jich 20 následně nalezlo uplatnění na trhu práce. Projektových aktivit se zúčastnilo přes 120 maminek. Během všech vzdělávacích a poradenských aktivit byla maminkám poskytována služba hlídání dětí v místě realizace projektu či v blízkosti konání rekvalifikačního kurzu.
 
Na základě značného ohlasu účastnic projektu na nabízené projektové aktivity Magistrát hl. m. Prahy schválil prodloužení projektu do 30. 11. 2011, což nám umožnilo v období od září do listopadu nabídnout rodičům další vzdělávací aktivity. Více informací o průběhu projektu uvádíme ve dvou projektových bulletinech. Vzhledem k tomu, že projekt byl financován z Evropského sociálního fondu, byly veškeré projektové aktivity pro účastnice zdarma.
 
S ohledem na značný zájem rodičů o účast v projektu zvažuje radnice pokračování projektových aktivit od jara příštího roku. Bližší informace budou zveřejněny na webu radnice, resp. na stránce projektu.