Proběhly úpravy dětských hřišť

V průběhu letošního roku pokračovaly další renovace dětských a sportovních hřišť, které jsou v péči radnice městské části. Na některých místech došlo k výměně jednotlivých herních prvků, jinde zase k celkové rekonstrukci herního prostoru. Jak sděluje první místostarosta Ing. Vladimír Novák „je postupná úprava herních ploch součástí dlouhodobého projektu radnice. 

Účelem této snahy je nabídnout veřejnosti, v tomto případě především dětem, bezpečná a atraktivní místa pro pohodové trávení volného času.“ Od roku 2003 proběhla renovace na přibližně 60 hřištích.

Často jde i o hřiště, která nebyla dlouhodobě využívána, protože jejich vybavení bylo zastaralé případně zcela chybělo. „Rekonstruovaná hřiště se stávají oblíbeným místem, kde za příznivého počasí tráví volný čas velké množství dětí a rodičů. To je důvod, proč chceme v této aktivitě nadále pokračovat i v příštích letech,“ dodává Ing. Novák.

Součástí běžné údržby dětských hřišť je tedy i pravidelná kontrolní činnost zaměřená na technický stav herní vybavenosti a celkový vzhled hřiště z hlediska bezpečného provozu. Jednou ročně je na všech hřištích zabezpečována certifikační, nezávislá, kontrola. Na základě této kontroly jsou přijímána opatření k provedení nezbytných oprav, anebo v některých nezbytných případech dochází i k odstranění herních prvků.
 
V letošním roce byla kompletně zrenovována dětská hřiště na těchto místech:
- vnitroblok ulice Užocká
- vnitroblok ulice Karpatská – Litevská
- ulice Nedvězská, prostranství za domy 
- prostranství mezi ulicemi Heldova a Gollova
 
Před dokončením je pak sportovní plocha při ulici Amurská a, nové hřiště v Záběhlicích u ulice Jetelová a renovace herní plochy v blízkosti ulice Lipecká v Malešicích. Počítáno je také s úpravou hřiště v ulici Tulipánová, kam budou přesunuty herní prvky z Malešického parku.
 
Dále byly na hřištích provedeny tyto zásadnější úpravy:
- ul. Sedmidomky – nová multifunkční herní sestava, 
- ul. Topolová – nový kolotoč, 
- ul. V Dolině – nově herní sestava pro malé děti, 2 pružinová houpadla, tunel, nové lavičky a odpad. koš, nové oplocení
- ul. Bramoříková, Vrátkovská a Sečská – nové pískoviště
- ul. Lvovská – nové basket. desky s řetízkovou síťkou
 
Kompletně nový nátěr herní prvků získala např. DH Vinohradská, DH Čechovo nám, SH Lvovská a DH Pod Strání. Více o dětských hřištích je možné se dozvědět na www.praha10.cz v sekci „Projekty MČ“.