Prezentace tělovýchovného projektu Sportcentra10 ve spolupráci s MČ Praha 10

V rámci péče o zdravý vývoj dětí a mládeže nabízí radnice MČ Prahy 10 pro tuto skupinu svých obyvatel možnost navštěvovat různé druhy sportovních aktivit ve Sportcentru10 v Kodaňské ulici. Občané s trvalým pobytem na území naší městské části mohou zdejší sportovní nabídku využít za zvýhodněných cenových podmínek.

Začněme například cvičením maminek s dětmi od nejútlejšího věku, které je u nás prozatím rozděleno do dvou kategorií:

- děti ležící
- děti lezoucí

Cvičení maminek s dětmi má vliv na správný vývoj kostry miminka, jeho svalů a v neposlední řadě napomáhá ke správnému držení těla. Během cvičení si dítě procvičuje jemnou a hrubou motoriku, rozvíjí se u něj poznávací procesy, učí se orientovat v prostoru. Pohyby dítěte se díky cvičení stávají koordinovanější a ladnější. Maminky se učí v průběhu cvičení správnou manipulaci s malým dítětem. Toto cvičení je vhodné pro děti již od 3 měsíců (po prvním očkování Hexavakcínou). Lekce jsou rozděleny do kategorií „děti lezoucí“ a „děti ležící“. Tato cvičení probíhají každé čtvrteční dopoledne pod vedením školené instruktorky, která má i zkušenosti v oblasti laktačního poradenství, a tak se na ni maminky mohou obracet i s případnými otázkami na toto téma.

V budoucnu dojde k rozšíření tohoto cvičení o lekci pro děti chodící (cca od 1,5 roku).

Každé pondělí a středu probíhají kurzy dětské sebeobrany Kravmaga rozdělené taktéž podle věkových kategorií. Kravmaga pro děti je určena dívkám i chlapcům a má za cíl naučit je jak se vypořádat s nebezpečnými situacemi a zároveň v nich vybudovat zdravou sebedůvěru a respekt. Je to obranný systém s dynamickým programem, který učí děti reálné sebeobraně v přátelské atmosféře, prostřednictvím něhož se naučí, jak se ochránit za různých okolností. Tyto situace jsou simulovány formou hry. Cvičení je zaměřeno na pohybové dovednosti, rovnováhu, reakční čas, vytrvalost, reflexy a techniky sebeobrany. Pozornost je věnována prevenci agresivity a rozpoznávání nebezpečných situací. Program je kreativní, přemýšlivý a navržen tak, aby děti mohly vidět svůj pokrok a být hrdé na svůj růst.

Dětem dále nabízíme taneční kurzy, tzv. Zumbatomic junior. Jedná se o výuku latinsko-amerických tanců spolu s aerobní aktivitou, zacílenou na dospívající mládež. Zumbatomic junior je Zumba cvičení speciálně upravené pro děti – děvčata i chlapce ve věku od 8 do 12 let. Obsahuje prvky stylů jako je hip-hop, reggaeton a pop. Vede děti k základním konceptům jako je koordinace, disciplína, sebevědomí a týmová spolupráce. Navíc se u Zumbatomicu děti skvěle zabaví. Všechna nabízená cvičení jsou vhodná jak pro dívky, tak pro chlapce.

Dospívající mládeži ve věku 15 - 18 let, která má trvalé bydliště v Praze 10, nabízíme možnost zapojit se do tréninkového programu různých bojových sportů jako je box a thai-box s 50% slevou. V rámci podpory zdravého životního stylu občanů Prahy 10 plánujeme do budoucna rozšíření nabídky o cvičení pro seniory. Závěrem upozorňujeme, že kapacita kurzů je omezena!