Praha 10 zkontrolovala ubytovny, zadrženy byly dvě celostátně hledané osoby

V rámci preventivních opatření směřujících ke snižování kriminality v Praze 10 městská část společně s Policií ČR, městskou policií, Hasičským záchranným sborem a Hygienickou stanicí pro Prahu 10 provedla akci „Ubytovny“ při níž bylo zkontrolováno pět ubytovacích zařízení na území této městské části. 

Při této akci v brzkých ranních hodinách bylo prověřeno celkem 150 osob. Výsledkem akce bylo mj.zadržení dvě celostátně hledaných osob. „Záměrem bylo zjistit jaká klientela využívá ubytovny na území Prahy 10. Zároveň se jedná o účinný způsob prevence vedoucí ke snižování kriminality a souvisejících negativních jevů,“ vysvětlila důvody, které Prahu 10 vedly k iniciování akce místostarostka Prahy 10 Radmila Kleslová. Při kontrolách dvou ubytoven ve Strašnicích, dále pak Skalce, Bohdalci a Zahradním Městě bylo zadrženo i šest cizích státních příslušníků kvůli podezření z porušení pobytového režimu. Podán byl také podnět k zahájení řízení o správním deliktu z důvodu porušení povinnosti ubytovatele. Policisté uložili osm blokových pokut za více než sedm tisíc korun. „Výsledek akce nás utvrzuje v tom, že tyto kontroly mají smysl. Navíc mohou řadu lidí s nekalými úmysly odradit od toho, aby se stahovali do ubytoven nebo na území Prahy 10,“ doplnila Kleslová.

Do rozsáhlé akce se zapojilo pře sto policistů s psovody, dvanáct strážníků městské policie, tři zástupci hasičského záchranného sboru, tři pracovníci Hygienické stanice pro Prahu 10 a deset úředníků městské části Praha 10 ze živnostenského, sociálního a stavebního odboru. „Z našeho pohledu byla důležitá prohlídka těchto zařízení i kvůli bezpečnosti při jejich provozování či technickém stavu,“ dodala Kleslová.