Praha 10 vybavila městskou policii jízdními koly a taktickými vestami

Zvyšování bezpečnosti na svém území je jednou z priorit městské části Praha 10. Za tímto účelem se snaží zvyšovat i akceschopnost strážníků městské policie, a proto se je rozhodla dovybavit dvěma jízdními koly a 24 taktickými vestami. 

„Uvědomujeme si důležitost práce městské policie z hlediska udržování bezpečnosti a pořádku v Praze 10. Vzhledem k rozvoji městské části je jejich práce stále více rozmanitější a naší snahou je jim k tomu vytvářet i odpovídající podmínky. Proto jsme se jim rozhodli v souvislosti s rozšiřováním cyklistických tras, parků a dalších hůře dostupných lokalit pořídit jim jízdní kola a pro zajišťování pořádku například při fotbalových utkání i taktické vesty,“ vysvětlil důvody starosta městské části Praha 10 Milan Richter, který zástupcům městské policie nové vybavení dnes symbolicky předal. Městská část tímto způsobem podporuje činnost městské policie už několik let. Třeba v roce 2005 a 2009 zakoupila a následně strážníkům zapůjčila šest jízdních kol. Dvě z nich však už jsou nevyhovující a musela být vyřazena. „Hlídková služba strážníků na kolech je daleko pružnější a zvyšuje se tím akční rádius pro dohled svěřeného území. Navíc jak jsme si ověřili, je výkon této služby kladně hodnocen nejen ze strany strážníků, ale i od veřejnosti,“ upřesnil starosta.

Pořízená jízdní kola a taktické vesty městská část Praha 10 za celkem 135 tisíc korun poskytla městské policii formou výpůjčky pro výkon hlídkové služby na jejím území. Taktické vesty mají strážníkům napomoci zejména při zajišťování pořádku například při fotbalových utkáních, ochraně občanů, ale i při plnění dalších úkolů. 
 
Zatím nejúspěšnějším příspěvkem městské části pro činnost strážníků je zakoupení mobilních kamerových systémů, díky nimž se dlouhodobě daří nalézat odcizená motorová vozidla a vracet je jejich původním majitelům.