Praha 10 startuje projekt k ochraně soukromých domů proti graffiti

Majitelům domů s poničenými fasádami graffiti chce pomoci s jejich odstraňováním a následnou ochranou městská část Praha 10. Za tímto účelem připravila i pilotní projekt, který by „Desítku“ měl „pomalovaných“ domů do budoucna zbavit. „Je to nešvar, s kterým těžce bojujeme. Proto jsme nejdříve vyzkoušeli ochranné nástřiky na obecních domech, což se nám osvědčilo. Nyní tuto možnost chceme nabídnout i ostatním vlastníkům domů. V pilotním projektu zejména těm, jejichž objekty hyzdí nejnavštěvovanější místa v oblasti ulic Vršovická, V Olšinách nebo Kubánském náměstí,“ popsal novou metodu v boji proti graffiti místostarosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík (ODS). 

Praha 10 v rámci projektu, který startuje v září, nechá nejprve odstranit z fasád domů graffiti a na nové omítky pak nanést antigraffitovou vrstvu, která umožní objekt lépe ochránit. „Do pilotního projektu se budou moci zapojit vlastníci všech bytových domů ze zmiňovaných lokalit, pokud projeví zájem a zavážou se ke splnění nikterak složitých podmínek,“ upřesnil Zoufalík.

Předpokladem jejich splnění je písemný souhlas se zásahy na svém nemovitém majetku ve formě čistění nebo přemalování zasažené části fasády, uzavření nebo udržování pojištění kryjícího tyto formy škody (často zahrnuté v rámci pojištění proti vandalismu) a vinkulace pojistného plnění ve prospěch Prahy 10. Dále pak závazek podat trestní oznámení v případě zjištění výskytu graffiti, vymáhat na případném pachateli vzniklou škodu a v případě úspěchu ve sporu převést získanou náhradu ve prospěch Prahy 10. „Finance poslouží nejen k zajištění monitorování těchto objektů a následné odstranění graffiti, ale také na poskytování této pomoci dalším majitelům nemovitostí,“ dodal Zoufalík.
 
Monitorování výskytu a následné odstraňování graffiti bude zajišťovat pro městskou část odborná firma, která vzešla z výběrového řízení. Ta bude pravidelně kontrolovat domy, které budou do projektu zahrnuty a v případě zjištění graffiti následně odstraní. Vše podrobně zdokumentuje vč. fotografií pro účely nahlášení pojistné události, následného trestního řízení nebo vymáhání škody. „Samozřejmě vlastníci budou také moci hlásit malby na svých objektech a následně i počty zásahů odborné firmy,“ upřesnil Zoufalík s tím, že pokud se pilotní projekt osvědčí, naváže na něj od následujícího roku plnohodnotný projekt.
 
První vlnu vlastníků nemovitostí osloví Praha 10 přímo dopisem. Další se budou moci nezávazně přihlásit přes přihlášku, která bude od 1.září k dispozici na webu Prahy 10 i v informačních kancelářích. Zapojení do projektu bude nicméně možné kdykoliv během jeho trvání.
 
Antigraffiti nástřiky na fasády domů budou tvořit další část uceleného boje Prahy 10 s tímto městským nešvarem. První část tvoří prevence, v jejímž rámci Praha 10 ve spolupráci s „umírněnými“ writery (tvůrci graffiti) vytipovala a poskytla i ve spolupráci s dalšími organizacemi legální plochy na svém území, kde se mohou realizovat zcela beztrestně. „Chceme se zabývat i preventivní a osvětovou činností zaměřenou na mládež, aby alespoň část pochopila, že se jedná o trestnou činnost a poškozování vlastnictví jiných, nikoliv o projev neškodného a tolerovatelného "rebelství",“ přiblížil Zoufalík s tím, že vůči zarytým sprejerům nezbude nic jiného, než požadovat adekvátní sankce ze strany příslušných orgánů a důsledné vymáhání škod.