Praha 10 se chystá zatravňovat tramvajové trati

Zatravňování tramvajových tratí připravuje městská část Praha 10 ve spolupráci s pražským Dopravním podnikem. Ten plánuje v letošním roce celkovou rekonstrukci tramvajové tratě v ulici Průběžná – Švehlova v takzvaném otevřeném provedení kvůli snížení hluku. „V souvislosti s tím jsme vytipovali úseky v obytné zástavbě, kde chceme v rámci rekonstrukce  tramvajovou trať zatravnit a kromě hluku tak v těchto místech snížit ještě prašnost,“ vysvětlil cíle akce starosta městské části Praha 10 Milan Richter (ODS).

V dolní části ulice Průběžné v úseku Radošovická až k hasičské stanici chce městská část Praha 10 jako první v hlavním městě využít za tímto účelem méně náročných odrůd tzv. extenzní zeleně. „Důvodem je snížení nákladů na údržbu této zeleně zejména při jejím zavlažování či sekání,“ vysvětlil uvolněný předseda výboru zastupitelstva Prahy 10 Martin Hejl, který se na projektu podílel.  Nově vytvořený pás zeleně by měl být podle něj navíc zakončen i nově vybudovanou tramvajovou zastávkou Dubečská.

Tento pilotní projekt, chce následně městská část Praha 10 vyhodnotit a případně tohoto způsobu pro zvyšování zelených ploch využít i na dalších místech. „Uvažujeme, že  obdobným způsobem bychom mohli řešit i tramvajové tratě v Olšinách nebo ve Vršovicích,“ doplnil Hejl.