Praha 10 přispěla postiženým dětem na osobní asistenci

Celkem sedmadvaceti  dětem s těžkým zdravotním postižením přispěla městská část Praha 10 na osobní asistenci. Díky této pomoci mohou děti absolvovat školní docházku nebo následně zvyšovat své vzdělání.

To je i jednou ze zásad pro splnění podmínek k získání příspěvku. „Chceme jim tímto způsobem pomoci se co nejlépe začlenit do společnosti a rodičům alespoň částečně usnadnit velmi náročnou péči o své děti,“ popisoval starosta městské části Prahy 10 Milan Richter (ODS).   

Městská část Praha 10 na asistenci sedmadvaceti dětí  za druhé pololetí školního roku 2010/11 vyplatí celkovou částku téměř 340 tisíc korun. Příspěvek se pohybuje od devíti do dvaadvaceti a půl tisíce korun.  Dalších 45.000 korun poskytne Praha 10 na osobní asistenci dvěma dívkám, které přesáhly věk osmnácti let. „Obě se snaží stále vzdělávat a jejich snahu chceme takto podpořit. Dvojčata jsou kvůli zdravotnímu postižení odkázány na invalidní vozík a jenom díky osobní asistenci jsou schopny navštěvovat školu,“ upřesnil k výjimečně poskytnutému příspěvku starosta Richter.

Příspěvek na osobní asistenci zdravotně postiženým dětem poskytuje městská část Praha 10 od roku 2004. Za tento projekt byla Praha 10 také několikrát oceněna neziskovými a nevládními organizacemi. Kromě finanční podpory Praha 10 zabezpečuje i přepravu handicapovaným lidem a vozíčkářům ve speciálně upravených automobilech a zajišťuje další aktivity.