Praha 10 představila nejmodernější sociálně-zdravotní zařízení pro seniory

Unikátní sociálně-zdravotní centrum v hlavním městě a České republice ve čtvrtek představila městská část Praha 10. S Domem zvláštního určení v Sámově ulici tak dva nově vybudované samostatné celky, a to tzv. dům sociálních služeb a tzv. dům zdravotních služeb, vytvořily jedinečný komplex.

„Řešení problematiky seniorů je pro městskou část prioritou. Proto se snažíme škálu těchto služeb stále rozšiřovat a nově vybudovaný komplex je toho dalším důkazem. V oblasti sociální a zdravotní se jedná o historicky největší investiční projekt v rámci Prahy 10,“ popsal jej starosta městské části Praha 10 Milan Richter.

V nových prostorách si je možné prohlédnout až do 29. února vždy od 13.00 do 18.00 hodin i výstavu fotografií Jiřího Veselého, který zdokumentoval celý průběh výstavby Domu sociálních a zdravotních služeb od jejího zahájení v roce 2010 až do současné podoby.

V Domě sociálních služeb bude novým klientům k dispozici 37 pokojů. Budou zde poskytované dvě sociální služby, jednou je Domov pro seniory s kapacitou 40 uživatelů a druhou Odlehčovací služba s kapacitou 6 uživatelů. „Posláním sociálních služeb v tomto zařízení je hlavně poskytovat komplexní, kvalitní, individuálně zaměřené, celoroční pobytové služby uživatelům tak, aby umožnily našim klientům prodloužit si v co největší možné míře aktivní způsob života, soběstačnost a důstojnost,“ vysvětlil místostarosta pro sociální oblast Vladislav Lipovský. Podle něj budou první klienti přijímáni v průběhu měsíce dubna.

V domě bude k dispozici také společenská místnost, která v případě potřeby poslouží jako kavárna s filmy pro pamětníky. Využít bude možné i tři místnosti k terapiím zaměřené například na procvičení jemné motoriky: práce s hlínou a sklem, tkaní, vyšívání, malování. Další neodmyslitelnou výhodou tohoto domu bude prostorná tělocvična, která má sloužit k provádění cvičení pro kardiaky, Taj či, józe, ale i například břišnímu tanci či jenom relaxačnímu cvičení. „Naším záměrem je umožnit využívat toto zařízení a některé služby také seniorům z okolí a sousedních zařízení,“ dodal Lipovský s tím, že Dům sociálních služeb bude provozovat Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10.

Druhá část komplexu má zase nabídnout kvalitní ošetřovatelské, ale i zdravotnické zázemí se dvěma operačními sály zaměřenými zejména na ortopedii a chirurgii. Bude poskytovat i následné služby jako například rehabilitaci. V zařízení vznikne také lůžková část pro krátkodobou hospitalizaci. „Při rozšíření areálu v Sámově jsme mysleli i na vytvoření zdravotnických služeb, které v obdobných zařízeních nejsou, a senioři jsou nuceni za nimi cestovat po celé Praze. Předpokládáme, že tím by se mohla pro ně zvýšit i dostupnost některých specializovaných oborů. V tomto ohledu bude záležet také na nabídce provozovatele, který by měl vzejít z připravovaného výběrového řízení,“ řekl 1. zástupce starosty městské části Praha 10 pro oblast zdravotnictví Vladimír Novák.

Zdravotní služby by měly být bezprostředně doplňující a navazující na poskytované služby v LDN Vršovice. „Praha 10 tím zkompletuje rozsah zdravotnických služeb do uceleného spektra, počínaje primární a ambulantní péčí přes akutní lůžkovou péči, akutní a následnou rehabilitaci, následnou ošetřovatelskou a sociální péči a péči sociální o dlouhodobě nemocné. Dokáže díky tomu nabídnout svým občanům vlastní komplexní zdravotnické a sociální služby vysoké kvality,“ zhodnotil projekt předseda zdravotnického výboru poslanecké sněmovny a zastupitel Prahy 10 Boris Šťastný. Dodal, že nezná žádnou jinou tak ucelenou koncepci zdravotní a sociální péče o seniory tak, jako jí zajišťuje Praha 10.