Praha 10 pomáhá lidem vyrovnat se s deregulací nájemného

Problémy lidí, kteří se ne vlastní vinou dostávají do svízelné životní situace kvůli zvyšování nájemného v rámci deregulace, se snaží koncepčně řešit městská část Praha 10. V poslední době je zájem hlavně o směny větších bytů za menší nebo finanční příspěvek na bydlení.

"Jenom nyní řešíme směnu bytů u šesti nájemníků. Také o finanční příspěvek na bydlení požádalo šest nájemníků, z toho čtyři
splnili nastavená kritéria," popisoval místostarosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík.

Městská část Praha 10 vytvořila koncepci pomoci sociálně slabším spoluobčanům v souvislosti se vznikem a naplňováním zákona o jednostranném zvyšování nájemného. Systém pomoci je založen na zmírnění dopadů na nájemníky zejména pak pro seniory nebo matky samoživitelky s dětmi. "Nejde jen o možnosti směny bytu nebo příspěvku na bydlení, ale třeba i vytvoření splátkového kalendáře v
případech, kdy se lidé dostanou do momentálních finančních problémů nebo nalezení náhradního bydlení v rámci projektu Sedmidomky," řekl Zoufalík.

Přímou adresnou finanční podporu za období od dubna do června získají od městské části Praha 10 čtyři žadatelé, a to ve výši od tisíce korun do téměř tří a půl tisíce korun.  "O tuto podporu se mohou ucházet všichni nájemníci, a to i ti, jež bydlí u soukromých majitelů," upřesnil Zoufalík.  V rámci šesti směn bytů větší za menší prodloužila městská část nájemní smlouvy na dobu určitou dalším dvanácti žadatelům. "Jsou to většinou nájemníci "sociálních" malometrážních bytů, kterým se smlouvy prodlužují o další dva nebo tři roky," dodal Zoufalík.