Praha 10 nově třídí i elektrozařízení. Červené kontejnery jsou na sedmi místech

Třídění odpadu se v desáté městské části od začátku letošního roku rozšiřuje o další komoditu, kterou jsou vysloužilé elektrické spotřebiče. „Kontejnery jsou pro usnadnění dostupnosti v blízkosti stanovišť sběrných nádob na tříděný odpad,“ říká první zástupce starosty Vladimír Novák (ČSSD).

Zatím jsou na sedmi místech, další možnost máte u elektroprodejců nebo ve sběrných dvorech. Schránku na baterie či akumulátory najdete třeba při vstupu do budovy ministerstva životního prostředí či samozřejmě na radnici, kde můžete odložit i malé elektrospotřebiče.

Běžná spotřební elektronika typu videopřehrávačů, radiopřijímačů, CD přehrávačů, ale také výpočetní technika včetně příslušných komponentů, jako jsou myši nebo klávesnice, telefonní přístroje (klasické i mobilní), kalkulačky, herní zařízení apod., to vše je možné od letošního roku vkládat do speciálních sběrných kontejnerů. „Obecně je možné do nádoby vložit jakékoliv elektrozařízení, které projde vhozovým otvorem,“ zjednodušuje rozhodování místostarosta Novák. Větší odpady, ale stejně tak i monitory, televizory nebo zářivky do kontejnerů nepatří. V nádobě je speciální schránka, kam lze navíc vkládat baterie a akumulátory. „Pražané pilně třídí běžný odpad jako papír nebo plasty. Nyní zaváděný oddělený sběr elektroodpadu umožní, aby drahé materiály nebo jedovaté chemikálie nekončily zbytečně ve spalovně nebo na skládce. Využitím červených kontejnerů můžeme napomoct e k o l o g i c k é recyklaci těchto zařízení,“ podotýká záběhlická zastupitelka Ivana Cabrnochová (SZ).

Elektrozařízení je možné předávat i ve sběrných dvorech (kam patří i zmíněné televizory či zářivky), ale také v obchodech s elektronikou, kde pro to jsou určené nádoby. „Nádobu pro odkládání drobných elektroodpadů máme třetím rokem k dispozici i ve vestibulu budovy B úřadu městské části,“ dodává tajemník úřadu Martin Slavík. Zde je možné vhazovat i baterie.

Sběr elektrozařízení probíhá v režimu tzv. zpětného odběru a je zajišťován prostřednictvím státem pověřené organizace – kolektivního systému, v tomto případě společnosti Asekol. Kontejnery jsou pro usnadnění dostupnosti v blízkosti stanovišť sběrných nádob na tříděný odpad. Byly přistaveny na sedmi místech a pro svou výrazně červenou barvu je nelze jen tak přehlédnout.

Kde kontejnery na elektroodpady najdete:

- Topolová x Jabloňová
- Vyžlovská x Jevanská
- Nad Vodovodem x Cerhenická
- Nad Primaskou x Starostrašnická
- Chorvatská x Dykova
- Košická x Moskevská
- Litevská x Jakutská