Praha 10 nesouhlasí se snahami o rozprodej pozemků v Trojmezí

Svůj zásadní nesouhlas vyslovili radní Prahy 10 se záměrem pražského magistrátu prodat 20.010 m2 ve sledované lokalitě pražského Trojmezí.

„Snažíme se prosadit, aby Trojmezí bylo zachováno jako volně přístupná oblast se zachováním maxima zeleně a možností rekreace obyvatel přilehlých čtvrtí. Záměru odprodat jeho významnou část ve chvíli, kdy by se Praha měla snažit v tomto území naopak pozemky získat, opravdu nerozumíme a jsme zásadně proti němu,“ vysvětlil rozhodnutí městské rady starosta Milan Richter.

V dotčeném území je vyhlášena stavební uzávěra, Praha 10 již letos na jaře vyzvala hlavní město, aby kvůli naplnění záměru o veřejně přístupném parku vstoupilo do jednání s vlastníky pozemků v Trojmezí a pokusilo se je od nich vykoupit. V říjnu magistrát nicméně Prahu 10 opětovně požádal o stanovisko k uvažovanému prodeji zmíněného pozemku parcely č. 2868/3 v katastru Záběhlic. A právě proti tomuto prodeji se radní Prahy 10 svým usnesením opět postavili. „Žádáme v této souvislosti všechny občany i občanská sdružení, kterým není Trojmezí lhostejné, aby se proti tomuto záměru s nejasným cílem také postavili,“ řekl starosta.

Svůj nesouhlas vyslovila radnice přitom již v září 2008, kdy se proti prodeji postavil tehdejší starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský. Tehdy také radnice avizovala svůj cíl, aby z lokality téměř dvousethektarového Trojmezí ležícího na hranicích Prahy 10, 11 a 15 vznikl park se všemi souvisejícími návaznostmi –výletními trasami, cyklostezkami či zajištěním dopravní obslužnosti území při respektování generelu Botiče.