Praha 10 finančně podpořila 137 projektů

Téměř třemi miliony korun podpořila městská část Praha 10 projekty v oblastech sociální, kultury a umění, sportu, tělovýchovy, volného času, vzdělání, protidrogové prevence a prevence kriminality a životního prostředí.  Podáno bylo celkem 241 žádostí o grant, vybráno z nich bylo 137 nejlepších projektů. „Prioritou pro poskytnutí dotace byl celkový přínos projektu pro městskou část Praha 10, především pak pro její občany,“ vysvětlil starosta městské části Praha 10 Milan Richter.

V současné době jsou přijímány žádosti o grant v sociální oblasti a to na rozvoj pečovatelské služby.  Projekty je možné předkládat do 4. června 2012. „Uvědomujeme si, že Praha 10 má jednu z nejstarších skladeb obyvatelstva metropole, proto se snažíme podporovat služby, které seniorům umožňují co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí a prožít klidné stáří,“ popisoval místostarosta pro sociální oblast Vladislav Lipovský. 

Veřejně-prospěšné aktivity a rozvoj služeb se snaží městská část Praha 10 podporovat grantovou politikou už řadu let a svou nabídku stále rozšiřuje. Proto například v letošním roce vyhlásila unikátní soutěž s názvem Zásobník projektů - město na míru pro všechny obyvatele, kterým není lhostejné jejich sousedství a město, přichází vršovická radnice. Každý, kdo má nápad, jak upravit nebo oživit své okolí či veřejný prostor a chce přiložit ruku k dílu, má možnost získat na své nápady od radnice peníze. Přihlášky do tohoto projektu mohou zájemci podávat až do 1.června.
 
Podrobný seznam všech přidělených grantů naleznou zájemci na adrese: http://www.praha10.cz/mestska-cast/granty/granty-2012.aspx .