Praha 10 chce ve spolupráci s občany zlepšit zdravotní péči

Zkvalitnit a zlepšit sociální a zdravotní služby chce městská část Praha 10. Do tohoto procesu chce zapojit i své občany a zjistit od nich spokojenost s poskytovanými zdravotními službami, jež jsou financovány z městského rozpočtu. Dotazníkovou formou chce dát lidem příležitost se vyjádřit k poskytování a kvalitě zdravotních služeb.

Za tímto účelem je v ulicích a na disponovaných místech začali oslovovat proškolení tazatelé, kteří na základě jejich vyjádření budou shromažďovat podklady pro závěrečnou analýzu. „Názory lidí jsou v této oblasti pro nás velmi důležité, abychom se dozvěděli, jak kvalitní služby jsou jim poskytovány a jak jsou s nimi spokojeni. Na základě zjištěných informací pak budeme mít přehled o potřebách lidí a můžeme na ně reagovat,“ popsal starosta městské části Prahy 10 Milan Richter s tím, že dotazování lidí potrvá do 5. listopadu.

Právě zkvalitňování a rozvoj nejen zdravotních, ale i sociálních a dalších služeb je jednou z priorit radnice. Proto také vydala katalog sociálních a návazných služeb 2011/2012 poskytovaných na území Prahy 10. Ten by se měl stát praktickým pomocníkem v náročných životních situacích, které každého mohou potkat. Podle různých životních situací je i katalog členěn. „Je věnován problematice neočekávaných situací, které každého z nás mohou potkat. Je určen všem občanům Prahy 10, zejména však seniorům, osobám se zdravotním handicapem a rodinám s dětmi,” přiblížil starosta Richter.
 
Oproti loňskému katalogu zaznamenal několik změn. Patrně tou nejvýznamnější je zohlednění dobrovolnické služby. V závěru dokumentu jsou uvedeny základní kontaktní údaje na zdravotnická zařízení na území naší městské části a další praktické kontakty, jako jsou např. zubní pohotovost, občanské poradny, probační a mediační služba. „Katalog sociálních a návazných služeb si mohou lidé v případě zájmu vyzvednout v našich informačních centrech,” dodal starosta.