Pozitivních událostí není nikdy dost

Jedním z prvních návštěvníků Metropol Centra v Beethovenově ulici v Ústí nad Labem byl hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. Prohlédl si prostory, kde probíhají počáteční návrhy a plán obsahua závěrečná redakční i grafická příprava novin Severočeský Metropol.

Pana hejtmana jsme seznámili se zaměřením nového periodika, které právě držíte v rukou. Naší snahou je dělat pro Severočechy noviny vlídné a laskavé, seznamovat čtenáře s lidmi z jejich blízkého okolí, kteří ve svém životě dosáhli mezinárodních i domácích úspěchů v různých  oborech lidské činnosti i s těmi, kteří se teprve rozvíjejí a dělají mnoho pro to, aby uznání získali. Na závěr setkání jsme Jiřímu Šulcovi položili následující otázky:

Jak vnímáte poslání nového titulu, určeného občanům Ústeckého kraje?

Vidím, že vyplní mezeru mezi seriózními deníky a bulvárem, které upřednostňují negativní události a senzace – když jimi listuji, mám pocit, že je všechno špatně. Ono to tak přece není – sám jsem mezi lidmi našeho kraje denně a vím, kolik dobrých věcí se děje, ale většinou se o nich nedočtu. A můžu vám dát celou řadu příkladů.
(Tipy jsme si poznamenali a budeme se jim věnovat v dalších číslech Severočeského Metropolu – pozn. redakce).
Oceňuji také fakt, že jste zvolili vysoký tištěný náklad a distribuci do domovních schránek, takže se  k těmto novinám bezplatně dostanou všichni občané větších územních celků. 

Co byste Severočeskému Metropolu na startu popřál?

Tak především hodně vlídných čtenářů a spokojených klientů. Protože nový titul tvoří zkušení a do žurnalistického řemesla zapálení lidé, nemám o jeho osud žádné obavy. Věřím, že se na mediálním trhu v severních Čechách velmi dobře ujme a doplní monitoring dění u nás v kraji o pozitivní události, kterých není nikdy dost.