Park Malinová – Chrpová v Praze 10 získal prestižní ocenění za architekturu

Prestižní ocenění v rámci Národní ceny za architekturu – Grand prix architektů 2012 získal projekt revitalizace parku Malinová – Chrpová v kategorii „Krajinářská architektura a zahradní tvorba“. „Naším záměrem bylo vytvořit z tohoto parku atraktivní odpočinkové centrum Zahradního města, což se nám podařilo. Získané ocenění to jednoznačně potvrzuje,“ řekl k ocenění starosta městské části Praha 10 Milan Richter.

Revitalizace parku byla za podpory EU ukončena právě před rokem. Za dobu ročního fungování si park získává stále větší oblibu u návštěvníků a to i proto, že jsou zde vytvořeny plochy pro aktivní i pasivní trávení volného času. „Z této lokality se podařilo vybudovat přírodní odpočinkové místo nejen pro rodiny s dětmi, ale i seniory s novými trávníky, mobiliářem, dvěma hřišti a centrálním vodním prvkem. Proto park v současné době považujeme za jedno z nejvýznamnějších míst v Praze 10,” doplnil 1.zástupce starosty Vladimír Novák. 

Přínosem je i dopravní zklidnění a nová prostorová organizace pohybu. Porota ocenila nejen architektonický koncept, ale i zásluhu investora – městské části Prahy 10 o zlepšení úrovně veřejného prostoru. „Park nabízí příjemné prostředí, které nepochybně dobře slouží různým skupinám návštěvníků. Nové prvky drobné architektury i formování terénu pozdvihly estetické kvality místa, ale zároveň zůstávají v souladu s praktickými požadavky. Přínosem je i dopravní zklidnění a nová prostorová organizace pohybu. Porota ocenila nejen architektonický koncept, ale i zásluhu investora – městské části Prahy 10 o zlepšení úrovně veřejného prostoru,“ uvedla ve svém hodnocení mezinárodní porota.
 
Během rozsáhlé rekonstrukce bylo vysázeno také 150 nových stromů, obnoveny parkové, ale i okolní cesty a instalován závlahový systém. Pro zvýšení bezpečnosti je podél cest umístěno veřejné osvětlení, kvůli udržení čistoty rozmístěny desítky odpadkových košů a k posezení parkové lavičky. „Samozřejmě jsme nezapomněli na handicapované občany a pro návštěvu parku jsme nechali vybudovat bezbariérové přístupy,“ upřesnil starosta Richter.
 
Podle něj toto ocenění utvrzuje vedení městské části v tom, že zkvalitňování veřejných ploch je cesta správným směrem a chce v tomto trendu pokračovat i do budoucna. Zásadním projektem, který je současné době zahajován, je rekonstrukce Malešického parku. Zároveň jsou připravovány úpravy dalších veřejných prostor.