Nový program podpoří zejména rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání

Nový operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání se v poslední jmenované oblasti zaměří především na rovný přístup dětí ke kvalitnímu vzdělávání. Na tento účel by z evropských prostředků mělo jít skoro 900 miliardy eur (asi 24,7 miliardy korun).

Vyplývá to z květnového návrhu zveřejněného na internetových stránkách ministerstva školství. Jeho podoba se ale v průběhu schvalovacího procesu může změnit.
 
V rámci tohoto programu by měly být podpořeny především projekty zaměřené na začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol. Evropské peníze by měly přispět mimo jiné ke zvýšení počtu těchto dětí, například ze sociálně znevýhodněného prostředí, v předškolních zařízeních.
 
Navíc by se měla zlepšit spolupráce pedagogů mateřských a základních škol. To by usnadnilo zahájení povinné školní docházky a mohlo by vést ke snížení počtu odkladů.
 
Ve školách by se mělo rovněž zlepšit pedagogicko-psychologické a speciálně-pedagogické poradenství zaměřené na zjišťování individuálních potřeb žáků. Cílem je co nejlépe využít potenciál každého dítěte.
 
Prostřednictvím projektů financovaných z evropských fondů by se měla rovněž podpořit motivace dětí ke studiu technických a přírodovědných oborů. Navíc by se měly zlepšit odborné a podnikatelské kompetence absolventů, aby se lépe uplatnili na trhu práce.
 
Vedle priority zaměřené na rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání, na kterou půjdou prostředky z Evropského sociálního fondu, se tohoto programu částečně dotýká rozvoj vysokých škol. Na tento účel bude z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu vydáno přibližně 764 milionů eur (asi 21 miliard korun).
 
V programovacím období, které nyní dobíhá, mělo vzdělávání v rámci ministerstva školství samostatný program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ten počítal s evropskými zdroji 1,83 miliardy eur (podle tehdejšího kurzu přes 46 miliard korun).
 
zdroj: ČTK