Nadace Partnerství ocenila Prahu 10 titulem Město stromů

Starosta Prahy 10 Milan Richter v dopoledních hodinách v Senátu slavnostně přijal titul a putovní žezlo soutěže Město stromů. Praha 10 se stala v pořadí již sedmým vítězem soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Nadace Partnerství spolu se Strakonicemi. Na slavnostním ocenění, které se konalo pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, nechyběla ani její místopředsedkyně Hana Doupovcová. Akce se zúčastnil také senátor Tomio Okamura. Součástí programu bylo vyhodnocení výsledků mezinárodní soutěže Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla). V ní se Uherské Hradiště, předchozí držitel titulu Město stromů, umístilo na stříbrné příčce.  

Praha 10 vítězstvím získala symbolické žezlo Města stromů v podobě skleněného stromu, šek na realizaci zahradnických služeb v hodnotě 100 tisíc korun od společnosti Garpen a poukaz na výsadbu stromu od města Strakonice. K úspěchu Milanu Richterovi mezi jinými poblahopřál také ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata, starosta předešlého vítěze, města Uherského Hradiště, Květoslav Tichavský i senátoři Hana Doupovcová a Tomio Okamura.

Město, které chtělo v soutěži Město stromů uspět, muselo vypracovat jednoroční ekologicko-osvětovou kampaň. „Cílem soutěže je totiž povzbudit obyvatele k většímu zájmu o místo, v němž žijí. Zajímavé a zábavné akce by jim měly ukázat, že pečovat o zeleň a životní prostředí ve městech nemusí být nuda. Společná výsadba stromů, úklidová brigáda nebo plánování proměny veřejného prostranství zase podpoří vztahy mezi lidmi a pocit sounáležitosti,“ vysvětluje Klára Kepertová z Nadace Partnerství.
 
Kampaň, se kterou Praha 10 v soutěži zvítězila, potrvá do října 2013. Obyvatelé se mohou těšit například na pokračování projektu Strom za narozené dítě, soutěž Dvorek roku, vytvoření naučné Zelené stezky Vršovic a Vinohrad, odborné semináře a přednášky, oblíbené vlastivědné vycházky, výstavy tematicky zaměřené na zeleň a mnoho dalších akcí. „Naplánovanou kampaní chceme lidem umožnit využít jejich tvůrčí potenciál a zapojit je do zkvalitňování veřejného prostoru. Nabídneme jim tak příležitost být součástí dění v blízkosti svého bydliště, ale také pochopit, jak jsou některé úpravy a péče náročné.“ říká starosta Prahy 10 Milan Richter.
 
Ocenění si dnes odneslo také Uherské Hradiště, které v mezinárodní konkurenci soutěže Entente Florale  Europe získalo stříbro. Účast měst z České republiky v evropské soutěži organizuje Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. „Vítěz soutěže Město stromů má přednostní právo se mezinárodní soutěže zúčastnit. V příštím roce bude moci této příležitosti využít Praha 10,“ říká ředitelka sdružení Dana Štechová.
 
Podrobné informace o soutěži Město stromů: www.stromzivota.cz/mestostromu .