Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch si prohlédl Oddělení urgentního příjmu v Českých Budějovicích

Ministr zdravotnictví Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch navštívil v pátek 4. května Nemocnici České Budějovice. V odpoledních hodinách si prošel nové Oddělení urgentního příjmu, které bylo slavnostně otevřeno ve středu 18. dubna.  

„Průvodcem po oddělení mu byl primář MUDr. Jaroslav Kratochvíl,“ říká tisková mluvčí Nemocnice České Budějovice Bc. Iva Nováková, MBA. „Pan ministr následně také pohovořil se zástupci managementu mimo jiné o probíhající restrukturalizaci nemocnice, o přesunu medicíny z dolního areálu do areálu horního. Vedení nemocnice ministru Adamu Vojtěchovi také představilo investiční plány do dalších let.“

Přístavba Oddeleni urgentniho prijmu (OUP) neboli Emergency byla zahájena v květnu 2017. Sestávala ze dvou částí – jednu část tvořila kompletní rekonstrukce 1. nadzemního podlaží části pavilonu C, druhou částí byla realizace přístavby pavilonu navazující na rekonstruovaný prostor. Stavební práce skončily v březnu letošního roku a jejich součástí bylo také vybudování nových prostor pro Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie (ÚČOCH), které se přesunulo z dolního areálu nemocnice.

Nový urgentní příjem v pavilonu C má 11 ambulancí, zákrokový sál pro chirurgii, samostatnou místnost pro ultrazvuk, dva resuscitační boxy a část s pěti expektačními lůžky, z toho jedním v izolačním boxu. Součástí urgentního příjmu je velký prostor čekárny a také nová recepce. „Nové pracoviště ÚČOCH disponuje třemi ambulantními pracovišti a samostatným zákrokovým sálem. Nedílnou součástí je kompletní zázemí včetně denních místností, služebního pokoje lékařů či potřebného sociálního zařízení a skladů,“ vyjmenovává ředitel Úseku interních oborů MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.