Městská policie na ZŠ Nad Vodovodem

V uplynulém týdnu se na naší škole konaly besedy a přednášky Městské policie zaměřené na osobní bezpečí. Ústředním tématem byly nebezpečné situace, jak jim předcházet,(ne)bezpečný internet,

V uplynulém týdnu se na naší škole konaly besedy a přednášky Městské policie zaměřené na osobní bezpečí. Ústředním tématem byly nebezpečné situace, jak jim předcházet,(ne)bezpečný internet, pro starší žáky potom i témata týkající se právního vědomí, trestní zodpovědnosti, domácího násilí a (kyber)šikany.

Žáci se velmi ochotně zapojovali do diskuzí, byli velmi upřímní ve svých postřezích a zkušenostech, mnohé jejich připomínky a dotazy byly velmi aktuální.

Besedy žáky zaujaly, dík patří příslušníkům MP za jejich ochotu tyto akce pořádat.

www.praha10.cz