Městská část pořádá kurzy sebeobrany

V souladu se zněním Programového prohlášení Rady městské části Praha 10 na období 2010 – 2014 pořádá naše městská část v roce 2012 kurzy sebeobrany. Kurzy jsou určeny pouze pro občany MČ Praha 10 a jsou pro ně ZDARMA.

Tyto kurzy budou zaměřeny na ženy a seniory, jelikož právě tyto skupiny obyvatel se mohou nejsnáze stát oběťmi fyzického napadení. Smyslem kurzů je naučit frekventanty v předstihu identifikovat nebezpečné situace a pokud taková situace již nastane, umět efektivně případný útok násilníka odvrátit a eliminovat tak maximálně újmu na svém zdraví.

Kurzy jsou rozděleny na teoretickou a praktickou část.

Teoretická část se zabývá prevencí situací, které mohou být nebezpečné, a výkladem zásad, jejichž dodržování Vám pomůže předejít nebo včas rozeznat možné hrozící nebezpečí. Také se dozvíte, jak zareagovat v případě, kdy jste svědky napadení nebo se stanete sami obětí násilí či jiného nezákonného jednání. Tato část zahrnuje taktickou a psychologickou přípravu, základy právních norem spojených s řešením sebeobranných situací.

Praktická část, které je věnován největší časový objem výcviku, obsahuje technickou a fyzickou přípravu - praktický nácvik a zažití jednotlivých sebeobranných technik. Chceme Vás naučit základní orientaci v kontaktní vzdálenosti s útočníkem. Tato část se z pochopitelných důvodů obsahově liší v kurzech určených pro ženy a dívky a pro občany v seniorském věku.

V kurzech pro ženy a dívky tuto část tvoří výběr z různých nejúčinnějších bojových či sebeobranných prvků (box, thajský box, karate, Kravmaga – izraelský sebeobranný systém). V závěrečných lekcích výcviku Vás seznámíme s použitím improvizovaných prostředků. Uvidíte, že hřeben nebo kabelka Vám může v krizových situacích výrazně pomoci. Všechny situace budou odpovídat reálnému napadení, útočník bude vybaven speciálním protiúderovým oblekem, který zabrání zranění Vás i jeho a umožní Vám vyzkoušet si reálné použití naučených dovedností.

Náplní kurzů sebeobrany pro seniory je výuka technik sebeobrany přizpůsobených dispozici seniorů. Naučíme vás nejen sebeobranu v její klasické podobě, ale sebeobranu s využitím prostředků dostupných právě seniorům, s respektem a pochopením vůči všem silným i slabým stránkám, jež zralý věk provázejí. Naučíme vás tedy nejen sebeobranu ve formě typického bojového přístupu, ale navíc vám ukážeme, jak opravdu zvládat krizové situace, jak nepodléhat strachu, jak odolat nátlaku.

Teoretickou i praktickou část kurzu povedou bývalí i současní sportovní reprezentanti ve spolupráci s mistry ČR v plnokontaktních sportech vč. profesionálního instruktora Policie ČR.

Kurzy se budou konat každý měsíc během roku 2012, dle poptávky občanů Prahy 10 se budou tématicky střídat kurzy pro ženy a dívky a kurzy pro občany v seniorském věku. Vypsaný harmonogram kurzů, s podrobnou anotací jednotlivých lekcí, je dostupný na webu Městské části Praha 10 v sekci Projekty MČ – Aktuální akce.

Jeden běh kurzu se skládá z 8 lekcí (1 lekce = 90 minut). Kapacita jednoho kurzu činí maximálně 20 osob. Zájemci budou do kurzů zapsáni postupně, dle pořadí přihlášení. Od účastníků kurzů očekáváme minimálně 80% docházku. Účastníci si s sebou na kurzy vezmou čistou sportovní obuv, pohodlný sportovní oděv, ručník.

Místo konání: Sportcentrum10, Kodaňská 45, Praha 10 – Vršovice.

Kurz pro seniory bude zahájen již 2. ledna 2012, kurz pro ženy a dívky v měsíci únoru.

Zájemci o účast v kurzech sebeobrany mohou získat bližší informace a zároveň se i do kurzů zapsat na telefonním čísle 272 657 063 či na emailové adrese zinav@praha10.cz (kontaktní osoby: Mgr. Michal Kočí nebo Ing. Zina Všetečková).