Máte nápad, jak oživit Prahu 10? Nejlepší návrhy radnice zaplatí!

Se zcela unikátní soutěží pro všechny obyvatele, kterým není lhostejné jejich sousedství a město, přichází vršovická radnice. Každý, kdo má nápad, jak upravit nebo oživit své okolí či veřejný prostor a chce přiložit ruku k dílu, má nyní možnost získat na své nápady peníze. 

Radnice desátého pražského obvodu připravila soutěž nazvanou Zásobník projektů – město na míru. „Díky této soutěži může kdokoliv navrhnout a zrealizovat úpravu či oživení veřejného prostoru na celém území Prahy 10,“ vysvětlil starosta Milan Richter. Vítězné návrhy a realizace budou vršovickou radnicí oceněny zpětnou úhradou nákladů až do výše 100 %.

Podle Richtera nabízí tato soutěž občanům možnost nejen využít svůj tvůrčí potenciál, ale především jim umožňuje spoluvytvářet a zušlechťovat veřejný prostor. „Jako radnice dlouhodobě podporujeme co největší zapojování spoluobčanů a mnohokrát jsme si ověřili, že mnozí z nich chtějí aktivně ovlivňovat své bezprostřední okolí a podílet se na veřejném dění ve svém bydlišti, “ řekl starosta. Jeho slova potvrzují i odborníci, kteří říkají, že v místě, kde se lidé podílí na vzhledu a společenském dění, si k tomuto místu vytváří užší osobní vztah. Následně pak o tato místa více pečují a chrání je. 
 
A co může být obsahem možných návrhů? Pilotní ročník této „zásobárny“ není nikterak omezen. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, s jakýmkoliv návrhem, který se vztahuje k veřejnému prostoru nebo ke společenským aktivitám na území městské části Prahy 10, ať už se jedná o akce kulturní, společenské, sportovní nebo volnočasové aktivity. Může se jednat o jednorázové akce i akce dlouhodobého charakteru. „Podmínkou však je, že aktivity společenského charakteru musí být přístupny všem občanům,“ připomněl starosta. 
 
Hodnocení projektů provede odborná porota za účasti občanů, která se zaměří mj. na to, jaký má projekt přínos pro obyvatele, jaká je míra zapojení místních obyvatel a realizovatelnost. Dále bude posuzovat estetickou kvalitu provedených zásahů, úroveň a formu zpracování jednotlivých projektů a originalitu. „Podpoříme dobré nápady, které zvýší renomé Prahy 10, její vzhled i společenský život,“ uzavřel Richter podle kterého mají lidé šanci své projekty přihlásit až do 1.června.