Lidé jsou se zdravotnickými službami v Praze 10 spokojeni, přejí si i jejich rozšíření

Většina lidí je s úrovní rozsahem poskytovaných zdravotnických služeb v Praze 10 spokojena a podporují jejich další rozšiřování a zlepšování. Vyplývá to z průzkumu, který si nechala zpracovat městská část Praha 10. Dotázáno při něm bylo 506 respondentů.  Ti se ze dvou třetin vyjádřili svoji spokojenost se zdravotnickými službami provozované přímo městskou částí – mj. Lékařskou službou první pomoci, nonstop lékárnou, Léčebnou dlouhodobě nemocných či dětskou zubní pohotovostí „Samozřejmě takovéto zjištění nás těší, ale důležitější jsou pro nás další dílčí výsledky průzkumu spojené s rozvojem těchto služeb,“ zhodnotil průzkum starosta městské části Praha 10 Milan Richter.

Téměř 90 procent oslovených se totiž domnívá, že ke zlepšení zdravotnických služeb by přispělo zřízení zubní pohotovosti pro dospělé, dále pak zavedení jednodenní chirurgie, pro kterou se vyslovilo 84 procent respondentů zejména z oblasti Vršovic a Malešic. „Jeden z dalších výsledků, který vyplynul z průzkumu, je také požadavek na výstavbu a zřizování nových jeslí,“ upřesnil 1. zástupce starosty městské části Praha 10 Vladimír Novák s tím, že tento návrh podpořili tři čtvrtiny dotazovaných.

Dále by se podle výsledku průzkumu měla prodloužit pracovní doba zubní pohotovosti pro děti a dorost v ulici v Olšinách, kdy třetina dotazovaných navrhuje dobu od 19 do 24 hodin, čtvrtina od 17 do 21 hodin a dvě pětiny od 19 do 7 hodin. U obyvatel Vršovic a Vinohrad pak převládal názor na celonoční provoz a u obyvatel Malešic pro změnu do půlnoci. „I když se názory na pracovní dobu liší, přesto z výzkumu jasně vyplývá, že občané si přejí změnu zajišťování této služby. Budeme se však zabývat všemi návrhy a snažit se zvolit takový způsob řešení, který přispěje ještě více ke zkvalitnění zdravotnických služeb v Praze 10,“ dodal 1. zástupce starosty Novák.