Lidé i společnosti bankrotovali v únoru více než před měsícem

V únoru letošního roku se oproti lednu zvýšil počet bankrotů u všech sledovaných kategorií. Bylo vyhlášeno 80 bankrotů obchodních společností, 650 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 485 osobních bankrotů. Ve všech kategoriích se také zvýšil počet návrhů na bankrot. V meziročním srovnání počtu bankrotů došlo u všech kategorií k poklesu. Vyplývá to z analýzy provedené z dat portálu www.informaceofirmach.cz obsahujícího údaje o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky. 

V únoru roku 2016 bylo vyhlášeno 80 bankrotů obchodních společností, což je o 22 bankrotů více než v lednu. Počet návrhů na bankrot obchodních společností se oproti lednu zvýšil o 4 na 160 návrhů. 

Oproti lednu se zvýšil také počet bankrotů fyzických osob podnikatelů, kterých bylo vyhlášeno 650, tedy o 20 více než minulý měsíc. Počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů se potom meziměsíčně zvýšil o 146 na 794 návrhů. 

Od března roku 2015 do února roku 2016 bylo vyhlášeno 958 bankrotů obchodních společností (o 235 méně než v předchozím období), což znamená meziroční pokles o 20 %. Zároveň bylo vyhlášeno 7 864 bankrotů fyzických osob podnikatelů (o 247 méně než v předchozím období), což znamená meziroční pokles o 3 %. 

„Ačkoli oproti minulému měsíci se zvýšil počet návrhů na bankrot i počet bankrotů ve všech sledovaných oblastech, došlo poprvé od roku 2008 k meziročnímu poklesu počtu oddlužení u fyzických osob podnikatel, a to o 1 %,“ říká Věra Kameníčková, analytička CRIF – Czech Credit Bureau.

V únoru bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v Praze (15 bankrotů) a v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji (po 10 bankrotech). Pouze jeden bankrot obchodních společností byl vyhlášen v Plzeňském kraji.

Co se týče odvětví, bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v odvětvích průmysl a obchod (po 19 bankrotech) a dále ve stavebnictví (11 bankrotů). Nejméně jich naopak zaznamenala odvětví zemědělství a služby převážně pro obyvatelstvo (po 3 bankrotech).  

U fyzických osob podnikatelů bylo v únoru vyhlášeno nejvíce bankrotů v Moravskoslezském kraji (90 bankrotů) a ve Středočeském kraji (58 bankrotů). Nejméně potom v kraji Vysočina (24 bankrotů) a ve Zlínském kraji (28 bankrotů).

Osobní bankroty

V únoru bylo vyhlášeno 1 485 osobních bankrotů, což je o 97 více než v lednu. Bylo také podáno 1747 návrhů na osobní bankrot, což je o 441 návrhů více než v lednu

„Po výrazném propadu návrhů na osobní bankrot v lednu tohoto roku jsme v únoru zaznamenali jejich nárůst. Přestože tyto výkyvy jsou víceméně cyklické a pravidelné, jde o největší meziměsíční nárůst návrhů na osobní bankrot od ledna loňského roku.“ dodává Věra Kameníčková.

Nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (191 bankrotů) a v kraji Ústeckém (188 bankrotů). Nejméně potom v kraji Vysočina (26 bankrotů) a v Libereckém kraji (58 bankrotů).

V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno celkem 16 616 osobních bankrotů, o 1 570 méně než v předchozím období. Počet osobních bankrotů se tak meziročně snížil o 9 %. Zároveň bylo podáno 19 969 návrhů na osobní bankrot, což je o 1 453 návrhů méně než v předchozím období. Meziročně se tak počet návrhů na osobní bankrot snížil o 7 %.