Informační kiosek na ZŠ Eden

Na začátku prosince byl v na naší škole v prostoru šaten instalován informační kiosek. Zařízení, které známe z mnoha veřejných míst, slouží především našim žákům a jejich rodičům, učitelům a ostatním příchozím lidem. 

Na začátku prosince byl v na naší škole v prostoru šaten instalován informační kiosek. Zařízení, které známe z mnoha veřejných míst, slouží především našim žákům a jejich rodičům, učitelům a ostatním příchozím lidem. Obsahuje charakteristiku školy, informace o chodu školy, školní řád, rozvrhy jednotlivých tříd, seznamy žáků, kontakty na jednotlivé zaměstnance školy, informace o zájmových kroužcích, fotogalerii ze školních akcí, také různé dokumenty např. školní vzdělávací program, týdenní plán práce aj. Obsah bude samozřejmě průběžně aktualizován v důsledku změn a probíhajících akcí.

Z kiosku je možné okamžitě odeslat dotaz na pracovní e-mail jednotlivým učitelům a vychovatelům, popř. si odeslat fotku z nějaké školní akce.
Celé zařízení sleduje webová kamera, která v souvislosti s odesílání e-mailové pošty, popř. využívání nějaké nepřípustné aplikace odešle informační foto odesílatele síťovému správci školy.
 
Doufáme, že informační kiosek bude plnohodnotně nápomocen všem, kteří budou mít chuť jej využít.