Právě se nacházíte:

Historie školy

Počátky průmyslového školství sahají v našich zemích do 19. století. Tento trend si vyžádala doba bouřlivým rozvojem manufakturní výroby a nezbytností zajistit odborně vzdělané pracovníky pro nejrůznější průmyslová odvětví.

Historie odborného školství v českých zemích
 

Počátky průmyslového školství sahají v našich zemích do 19. století. Tento trend si vyžádala doba bouřlivým rozvojem manufakturní výroby a nezbytností zajistit odborně vzdělané pracovníky pro nejrůznější průmyslová odvětví.

           

Značný význam pro rozvoj průmyslového školství mělo založení „Jednoty k povzbuzení průmyslu v Čechách“ v roce 1833. Jednota měla, mimo jiné, za úkol podněcovat průmyslové podnikání a pečovat o odbornou výuku širokých vrstev. V roce 1837 byla v budově Jednoty v Rytířské ulici zřízena první Nedělní průmyslová škola v Praze. Tento rok se dá považovat za počátek rozvoje průmyslového školství u nás.

 

 

Historie Střední průmyslové školy v Praze 10, Na Třebešíně 2299

 
Studie k výstavbě nové moderní školy v Praze 10 – Malešicích byly zahájeny již v roce 1955 v Ústavu staveb Ministerstva školství a kultury. Výstavba pak byla zahájena v roce 1967.

           

Vyučování v nové školní budově bylo slavnostně zahájeno 1. září 1973. Do nového komplexu se přestěhovali všichni žáci a vyučující z bývalé SPŠS v Praze 8 na Karlínském náměstí a část žáků a učitelů z SPŠS v Praze 1, Masné ulici. Škola se svým vybavením stala jednou z nejmodernějších středních škol v Československu.

 

Prvním ředitelem školy se stal Ing. Zdeněk Pavelka, který školu řídil až do roku 1991. V tomto období škola vybudovala vlastní televizní studio využívané pro tvorbu výukových materiálů. Po roce 1989 se audiovizuální studio plně profesionalizovalo. Další oblastí rozvoje školy bylo nasazení výpočetní techniky. Již v roce 1979 byl ve škole nainstalován a provozován sálový počítač Siemens 4004, který škole přenechal Výzkumný ústav matematických strojů. V té době jsme byli jedinou střední školou v republice, která takový počítač využívala. Od roku 1983 byl zaveden na škole předmět Výpočetní technika, který zpočátku využíval počítače IQ 151. Od té doby se hardwarové i softwarové vybavení školy neustále rozvíjí a modernizuje.

 

Nástupcem Ing. Pavelky se stal Ing. Jiří Valenta, který školu vedl v období let 1991 až 2006. V tomto období škola dále rozvíjí řadu aktivit. Zejména spolupráci se zahraničními školami v Norsku, SRN, Francii, Řecku, Itálii a Španělsku. Dále škola rozvíjí výuku s podporou výpočetní techniky. Tato snaha vrcholí získáním několika statutů, zejména pak statutem Microsoft IT Academy, dále pak statutem Autodesk Academia. Na škole vzniká celá řada školicích center určených nejen široké pedagogické veřejnosti, ale i pracovníkům z praxe. Jako příklad je možno uvést Autorizované školicí středisko pro CAD/CAM. Vrcholem všech těchto aktivit je otevření School Technology Innovation Center – Centra moderních technologií ve škole. V dubnu 2004 se tak SPŠ stává druhou školou v oblasti střední a východní Evropy, která plně využívá nejnovější technologie společnosti Microsoft pro účely výuky a vedení agendy školy.

 

Od 1.7. 2006 převzal řízení školy RNDr. František Bártl. Škola v současné době zavádí nové studijní obory. K studijnímu oboru Strojírenství nabízí obor  Informační technologie – aplikace osobních počítačů a obor Technické lyceum. Svým rozvojem aktivit přispívá škola ke kvalitě nabízených služeb v oboru středního vzdělávání, a řadí se tak k nejlepším průmyslovým školám v České republice.