Harmonogram deratizačních prací v Praze 10

Deratizační práce probíhají na veřejně přístupných plochách v majetku města, dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti a jsou zajišťovány Hygienickou stanicí hl. m. Prahy.

V jarní části deratizace se budou provádět zásahy, na zelených plochách a v místech se zvýšeným výskytem hlodavců. Těmito místy se rozumí prostory se silným znečištěním a nepořádkem a dále plochy se zvýšenou stavební činností, převážně zemními pracemi, a demoliční oblasti.

Deratizační práce začínají v dubnu a končí v říjnu. Harmonogram se v průběhu deratizace může upravovat a uvedená data jsou informativní, průběh deratizačních prací ovlivňují jednak klimatické podmínky, ale i urgence výkonu v postiženějších lokalitách, kde je zásah neodkladný.

Za soukromé pozemky si zodpovídá každý majitel sám a deratizaci provádí na své náklady.

Rozpis deratizace pro Prahu 10:

Praha 10 – Jaro 2012

1. 4. – 30.4.2012

Vršovice, Bajkalská, Kubánské nám., Jakutská, Litevská, Vršovická, Sobotecká, Hradešínská, Ruská, K Louži, sídliště Slavie, Na Hroudě, Sámova, Petrohradská, Moskevská, Krymská, Donská+okolí, na Groši, Švehlova, Pražská, Práčská

1. 5. – 31.5.2012

Záběhlice, třešňovka u Hamerského rybníka, Břečťanová, Jabloňová, v Korytech, Slívová, Chmelová, Mečíková, Narcisová, Třezalková, Podléšková, Karafiátová, Švehlová, Topolová, Malinová, Mládežnická, Aubrechtové, Sněženková, Kapraďová, Platanová, Sasanková, Strašnická

1. 6. – 30.6.2012

Strašnice zelené plochy v okolí metra Skalka, Černokostelecká, Donatellova, Ke Strašnické, Krátká, Kružberská, Limuzská, Malínská, Mirošovická, Nad Primaskou, Nučická, Nupacká, Průběžná, Raffaelova, Starostrašnická, sídliště Solidarita, Malešice, Útulná, Nad Úžlabinou, Chotouňská, Chotutická

Praha 10 – Podzim 2012

18. 8. – 30.9.2012

Oblast Pražská, Na Groši, Švehlova, Limuzská, Dřevčická, zelené plochy v okolí výše jmenovaných ulic, dále ulice Počernická, V Olšinách, U Krbu

1. 10. – 30.10.2012

Lokality budou upřesněny dle dodatečných požadavků a poznatků HS a OŽD Prahy 10 a připomínek občanů. Opakovaně se budou ošetřovat místa s výskytem jak v domech, tak zelených plochách, ve kterých byl zjištěn velmi silný výskyt.