Farmářské trhy v Praze 10 od dubna na dvou místech

Na dvou místech – tradičním Kubánském náměstí a nově na Zahradním městě v Jabloňové ulici pod jménem Slunečnice bude Praha 10 letos od dubna pořádat oblíbená farmářská tržiště. Nově bude provoz tržiště na Kubánském náměstí zajišťovat na základě rozhodnutí městské rady přímo Praha 10 prostřednictvím své dceřiné společnosti, běžný návštěvník tržiště žádný rozdíl nepostřehne.

„Naším cílem je stejně jako dosud pokračovat v tom, co se prokázalo jako dobré - zajistit občanům Prahy 10 možnost nákupu kvalitních produktů českých pěstitelů a výrobců za přijatelné ceny. Prodejcům zase nabídnout lepší podmínky a zázemí a držet se dál na Kubáni osvědčené šíře sortimentu a nabídky,“ popsal 1. zástupce starosty městské části Praha 10 Vladimír Novák.

„Už při zavádění trhů na Kubánském náměstí jsme uvažovali i o dalších místech. Vzhledem k tomu, že zájem o čerstvé a kvalitní produkty se mezi lidmi z Prahy 10 zvyšuje, musíme na to reagovat,“ upřesnil Novák s tím, že v rámci pořádání těchto trhů přímo městem se sníží náklady na provoz také městské části. Praha 10 bude tak mít možnost větší kontroly nad provozem tržiště, a to i při uzavírání smluvních vztahů mezi provozovatelem a vlastními farmáři přímo bez dalšího prostředníka, což i farmáře vyjde levněji. Podle něj bude moci městská část prostřednictvím své vlastní organizace (má rozsáhlé zkušeností s provozem Horského hotelu pro akce našich seniorů, pro děti organizuje školy v přírodě či lyžařské tábory a od jara se bude nově starat i o oblíbenou Gutovku) účinněji ovlivňovat nejen podobu tržiště, ale i celé jeho fungování.

Nabídka obou tržišť by se měla doplňovat – v úterý, čtvrtek a v sobotu bude v provozu trh na Kubánském náměstí, v další dny by mohl být v provozu trh Slunečnice. Praha 10 tak může být jedinou městskou částí, kde budou farmářské trhy každý den. Aktuální informace o nabídce a provozu tržiště naleznou zájemci na internetových stránkách radnice a jejím facebookovém profilu.