Další sběrný dvůr dostupný obyvatelům Prahy 10

V červenci byl otevřen další sběrný dvůr hlavního města Prahy, a to v ulici Malešická č. o. 74. Sběrný dvůr je již na území jiné městské části, ale svou polohou se stává dostupným místem pro odkládání komunálních odpadů i pro občany Prahy 10, především z katastru Malešic a severních Strašnic. Provozovatelem tohoto sběrného dvora je společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.  

Sběrné dvory obecně slouží pro obyvatele Prahy k bezplatnému odkládání veškerého odpadu, který vznikne při provozu domácností - elektrošrot (pračky, televice, sporáky apod.), objemný odpad (nábytek, podlahové krytiny apod.), chladící zařízení, všechny druhy nebezpečných odpadů, dřevěný odpad, kovový odpad, plasty, papír, sklo, odpad z údržby zeleně aj. Jednorázový návoz odpadu je omezen na vjezd vozidel maximálně do 3,5t.

Sběrné dvory jsou provozovány v rámci systém komplexního nakládání s komunálním odpadem na území hlavního města Prahy. Občané s trvalým pobytem na území hlavního města, fyzické osoby, zde tak mohou své odpady odkládat zdarma. Vysloužilá elektrozařízení jsou odebírána v rámci tzv. zpětného odběru. Zpoplatněn je pouze odběr pneumatik, a to částkou 25 Kč za kus. Stavební suť z bytových úprav je možné odevzdat zdarma do množství 1m³ na osobu a měsíc.
 
Občané Prahy 10 mají v současné době v optimální dostupnosti tyto sběrné dvory:
 
-  Praha 10 a 14 – ul. Teplárenská 5 (cca 300m po pravé straně od ul. Průmyslová)
-  Praha 2 - Vinohrady, Perucká 2542/10 (cca 200m po pravé straně od ul. Vršovická)
-  Praha 4 – Spořilov, ul. Zakrytá (slepá část ulice) 
-  Praha 3 – Žižkov, ul. Malešická (mezi ul. Na Vackově a Na Mokřině)
 
Provozní doba ve sběrných dvorech: 
Po – Pá: 8,30 – 18,00 hod. ( v době zimního času je do 17,00 hod.) 
So: 8,30 – 15,00 hod.