CVVM: Přes dvě třetiny lidí soudí, že jejich reálný příjem klesl

Více než dvě třetiny občanů České republiky si myslí, že si za příjmy své domácnosti toho mohou nakoupit méně než před rokem. Vyplývá to z výsledků lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které mírně překonaly loňský historicky nejhorší výsledek. Srovnatelně dopadl průzkum jen na začátku roku 2008. 

Konkrétně 21 procent respondentů míní, že si za svůj příjem mohou nakoupit mnohem méně a 47 procent o něco méně než loni. Více než čtvrtina tvoří podíl těch, kteří soudí, že reálný příjem jejich domácnosti je asi tak stejný jako před rokem. Jen čtyři dotázaní ze sta uváděli, že za svůj příjem mohou oproti loňsku nakoupit trochu více. 

Odpovědi lidí podle CVVM silně souvisejí s jejich subjektivním hodnocením životní úrovně domácnosti. Polovina těch, kdo ji hodnotí příznivě, odpovídala, že mohou za svůj příjem nakoupit více než před rokem nebo zhruba stejně. U 90 procent dotázaných se špatnou životní úrovní se objevila odpověď, že za příjem své domácnosti nakoupí méně než před rokem. 
    
V poněkud horších barvách situaci okolo svého příjmu v porovnání se situací o rok zpět vidí lidé starší 60 let, důchodci a nezaměstnaní. Naopak relativně příznivěji vyznívají odpovědi podnikatelů se zaměstnanci. 
    
V letošním roce očekávají znehodnocení měny čtyři pětiny lidí. Více než šestina se domnívá, že za týž obnos bude moci nakupovat stejně jako dnes, a dvě procenta lidí čekají, že za stejné peníze bude možné nakoupit o něco více. Inflační očekávání se tak podle CVVM oproti minulému roku nezměnila. 
    
Průzkum také zjišťoval, jak lidé vnímají inflaci. Mínění, že současná inflace je přijatelná, zastává více než třetina dotázaných a opačný názor bezmála polovina. Podíl těch, kdo považují současnou inflaci za nepřijatelnou, tak podle průzkumů CVVM vzrostl od ledna 2007 již o 28 procentních bodů. 
    
"Zároveň jde o nejhorší výsledek srovnatelných výzkumů od konce 90. let minulého století. Aktuální hodnocení inflace se přitom již dostalo na úroveň, kde se zpravidla pohybovalo v letech 1993-1998, kdy míra inflace byla fakticky mnohem vyšší než v současnosti. Významně horší výsledek byl zaznamenán pouze v polovině roku 1997 po mohutném spekulativním útoku na českou korunu a propuknutí otevřené ekonomické krize," dodalo CVVM. 
    
Průzkumu se v polovině ledna zúčastnilo 1032 obyvatel ČR starších 15 let. 
 
zdroj: ČTK