Audit v lékovém ústavu odhalil nevýhodné smlouvy a pronájmy

Audit ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) zjistil nevýhodné smlouvy, zbytečné výdaje na mzdy a změny v předmětu zakázek. Nestandardní licenční ujednání mohla vést k výdeji až 300 milionů korun, nevýhodný pronájem kanceláří 20 milionů. Zjištění představili ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) a ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta. Podle Němečka asi padnou trestní oznámení. Předchozí ředitel Pavel Březovský, jehož Blahuta v únoru nahradil, označil argumenty za vykonstruované. Zvažuje žalobu na ochranu osobnosti. 

Blahuta hned po nástupu do funkce zrušil výběrová řízení za 47 milionů korun, další za 280 milionů pozastavil a dal je přezkoumat. Zjištění auditu, který pro SÚKL provedla společnost Grant Thornton Advisory, prověří nyní ústav vnitřním auditem, přijme nápravná opatření a vyčíslí utrpěnou škodu. 
    
"Chyby, které audit odhalil, jednoznačně potvrzují správnost odvolání ředitele Březovského. Instituce se chovala plýtvavě při hospodaření s veřejnými prostředky. Pan ředitel mě ujistil, že podnikne i právní kroky v případech, kdy si to zjištění auditorů vyžádají," řekl dnes ministr. 
    
Ministerstvo poslalo nezávisle na hloubkovém auditu do ústavu také své kontrolory, výsledky budou známy v nejbližších dnech. 
    
"Proti všem dosavadním útokům ze strany ministerstva a současného vedení SÚKL se důrazně ohrazuji. Ministerstvo se jen za každou cenu snaží ospravedlnit nedávné čistky v ústavu a odvrátit pozornost od svých kauz. Na všechny výtky máme nezpochybnitelné důkazy o opaku a zvažujeme s kolegy podání žaloby na ochranu osobnosti," řekl ČTK Březovský. Blahuta krátce po nástupu na místo ředitele odvolal celé vedení SÚKL a jmenoval nové. 
    
Hloubkový audit se zaměřil na období únor 2012 až únor 2014 a navazoval na předchozí audity. Roky 2010 až 2011, kdy Blahuta působil na ostravském regionálním pracovišti SÚKL, se nezabýval. Auditoři pracovali pět týdnů, prověřili přes sto smluv. Ústav za to zaplatil 1,2 milionu korun s DPH. 
    
Podle auditu SÚKL v kontrolovaném období únor 2012 až únor 2014 uzavíral nevýhodné smlouvy na správu a provoz aplikací v oblastech klíčových pro jeho činnost. Nápadné ve smlouvách jsou podle auditorů zejména krátké výpovědní lhůty bez udání důvodu ze strany poskytovatele. Ústav podle Blahuty mohl být právě přes tyto nevýhodné smlouvy vydíratelný. 
    
Nevýhodný pronájem kanceláří za 20 milionů na pět let souvisí podle auditu s neodůvodněným nárůstem pracovních úvazků z 325 na 468, aniž narostla agenda ústavu. SÚKL se chystal na dobu, až převezme agendu zdravotnických prostředků, peníze ale údajně vydal bez zákonného zmocnění. 
    
Ke změně předmětu zakázek auditní zpráva uvádí, že někde nebyl dodržen předmět zakázky, bylo změněno jejich plnění a byly uhrazeny i neprovedené části zakázky. "Zde hrozí lékovému ústavu reálné nebezpečí právních kroků z řad dotčených společností," varoval ministr. Blahuta potvrdil, že vyvodí za zbytečně vydané prostředky odpovědnost konkrétních osob. 
    
SÚKL registruje léčiva pro použití v ČR, ve správních řízeních stanoví ceny léků a úhrady ze zdravotního pojištění, hlídá závady v jakosti léčiv, nežádoucí účinky a padělky. Kontroluje lékárny a distributory, včetně zacházení s návykovými látkami, schvaluje klinická zkoušení nových léků, sleduje vývoj nákladů na léky a objemy dodávek do lékáren. 
 
zdroj: ČTK