45 rodin s dětmi z Prahy 10 zažádalo o finanční pomoc nadaci DOBRÝ ANDĚL

Nadace Dobrý anděl pomáhá rodinám, kde rodič nebo dítě má onkologické onemocnění či jinou závažnou nemoc. V případě vážné diagnózy se rodině změní život ze dne na den. Velmi často jeden z rodičů opouští zaměstnání, aby mohl pečovat o nemocné dítě. Zatímco příjem rodiny klesne, objevují se nové výdaje spojené s léčbou.  Často jsou nutné přestavby bydlení, pravidelné rehabilitace, speciální strava, dezinfekční přípravky, pohonné hmoty na pravidelnou dopravu do nemocnice či zajištění péče o zdravého sourozence. Díky dlouhodobé finanční podpoře zvládne rodina těžké období snadněji.   

Dobří andělé pomáhají také paní Zuzaně z Prahy 10, která sama vychovává syna Davídka (3), se kterým je na rodičovské dovolené. Davídkovi i jeho mamince lékaři diagnostikovali onkologické onemocnění. Davídkovi akutní lymfoidní leukémii v roce a půl, paní Zuzana si svojí diagnózu Hodgkinův lymfom vyslechla v září roku 2014, jen pár měsíců před svým synem. Po roce paní Zuzana svou léčbu ukončila, její syn se s onemocněním stále potýká. Od listopadu 2014 Dobří andělé zasílají rodině pravidelné finanční příspěvky. „Nejčastěji z nich hradíme nízkobakteriální stravu pro Davídka a také například doplatky léků a vitamínů nebo běžné domácí výdaje. Děkuji všem Dobrým andělům, ani slovy nelze vyjádřit, co pro nás pomoc s Davídkem znamená. Vážíme si každé koruny,“ vzkazuje paní Zuzana.

Za 5 let pomohli Dobří andělé prostřednictvím nadace více než 3 600 rodinám v tíživé situaci. Příspěvky dárců nadace DOBRÝ ANDĚL rozděluje vždy do posledního haléře, protože provoz nadace je financován ze soukromých zdrojů jeho zakladatelů a dalších filantropů. Na otázku, kolik Dobrých andělů žije na Praze 10, odpovídá Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace DOBRÝ ANDĚL: „Podívejte se na naší mapu Dobrých andělů na www.dobryandel.cz/mapa. Zobrazuje anonymně počet dárců, kteří na svém profilu uvedli své PSČ. Na Praze 10 jich najdete více než 900.“ 

Chcete se také stát Dobrým andělem? Není nic jednoduššího než se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat.