Záchranná zdravotní služba

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby, zřizovaná hlavním městem Prahou , je zásluhou své dlouholeté historie nejstarší organizací svého druhu v Evropě. V současnosti má statut nestátního zdravotnického zařízení.

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby, zřizovaná hlavním městem Prahou , je zásluhou své dlouholeté historie nejstarší organizací svého druhu v Evropě.

V současnosti má statut nestátního zdravotnického zařízení.
Hlavní náplní naší záchranné služby je zajišťování odborné přednemocniční neodkladné péče u stavů ohrožujících život obyvatel Prahy a často i blízkého okolí. V současnosti je tato služba - "záchranka" - zajišťována posádkami rychlé lékařské pomoci (tzv.RLP - rychlé osobní automobily s lékařem) a posádkami rychlé zdravotnické pomoci (tzv. RZP- velké sanitní vozy s posádkou ve složení paramedik a řidič-záchranář).

Pražská záchranná služba pracuje převážně systémem "rendez-vous" (viz Jak záchranka funguje).
Zdravotnické operační středisko
Veškerou činnost Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy - územního střediska záchranné služby řídí zdravotnické operační středisko (dispečink), které se nachází v Korunní ulici na Vinohradech.

Denně zasahuje Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - územní středisko záchranné služby přibližně ve 250-300 případech, z nichž jen asi 60 je skutečným ohrožením života a vyžaduje si urgentní zásah lékaře. Pro 5-8 operátorek ve službě (speciálně školené zdravotní sestry) to znamená vyřídit denně okolo 1000 telefonních hovorů na lince 155 a další tisíc radiových relací na vysílačkách provozu výjezdových skupin. Bez moderních technologií si nelze kvalitní zvládnutí takového objemu práce představit.

Průměrný hovor sestry z dispečinku trvá okolo 1 minuty. V této době musí sestra porozumět volajícímu a zjistit co přesně se stalo, kde se to stalo, najít příslušné místo na digitální mapě, rozhodnout o závažnosti situace a podle rozvahy vypsat klíčové údaje vybrané výjezdové skupině. Každá ze zdravotních sester na operačním středisku pražské záchranné služby během své směny (12 hodin) rozhoduje v cca 60 případech zcela samostatně o osudu člověka v nouzi s malým množstvím dostupných informací a ve velké časové tísni. Lidský a etický rozměr takové zodpovědnosti napovídá mnohé o psychické, ale i fyzické zátěži této náročné práce.

Rychlá lékařská pomoc (RLP), Rychlá zdravotnická pomoc (RZP)
Lékař nezasahuje u všech případů, to by bylo při našich současných možnostech nereálné a v mnoha případech dokonce zbytečné; ne ve všech situacích volání na tísňovou linku 155 se totiž jedná o stavy ohrožení života anebo zdraví. Z toho důvodu je nutné tísňové výzvy diferencovat - provoz našich výjezdových skupin se dělí na  RLP a RZP.

Na místo události vyjíždí ze stanoviště výjezdová skupina RZP. Pokud jde o život ohrožující stav nebo stav, při kterém hrozí trvalé poškození zdraví, vyjíždí zároveň i lékař v týmu RLP.

RZP
Skupina RZP disponuje sanitami s možností transportu imobilního pacienta, tzv. "velkou sanitkou" s plným vybavením k ošetření širokého spektra všech běžných zdravotních příhod a úrazů - od těžkého poranění přes náhlé srdeční zástavy až například k překotnému porodu. Ve vybavení těchto vozidel je přístroj pro monitoraci EKG s defibrilátorem, přístroj pro umělou plicní ventilaci, komplexní lékárna pro léčbu kritických stavů, kyslíkové láhve, obvazový a infúzní materiál. Posádky RZP zajišťují cca 80% výzev s lehčími případy.
Tým RZP tvoří diplomovaný zdravotnický záchranář (či absolvent specializovaného pomaturitního studia vyšší odborné nebo vysoké školy) a řidič RZP (záchranář s praxí v řízení motorových vozidel po absolvování speciálního kurzu "řidič RZP").

RLP
Lékař přijíždí na místo události v osobním voze se zdravotnickou zástavbou a se skupinou RZP se setkává u pacienta. Tento systém se nazývá "rendez-vous"; lze ho označit za jeden z největších pokroků v poskytování přednemocniční  neodkladné péče. Zkracuje dojezdový čas k pacientovi na nejnižší možnou míru (osobní auto je v permanentně zacpaných ulicích Prahy rychlejší než "velká sanitka") a zároveň dovoluje lépe rozvrhnout práci lékaře: ten v ideálním případě na místě zásahu provede všechny zákroky a lékařské výkony potřebné k odvrácení život a zdraví ohrožujícího stavu; stabilizovaného pacienta už do nemocnice v lehčích případech transportuje posádka RZP, zatímco lékař je uvolněn a může vyjet k dalšímu případu. Skupinami RLP je realizováno pouze 20% nejzávažnějších případů ohrožení zdraví a života.

Zdravotnické asistence
Zajišťujeme také zdravotnické asistence všech druhů při sportovních, kulturních i společenských akcích.
Provádíme repatriace z/do zahraničí.
http://www.zzshmp.cz