Nabízíme služby logopedického asistenta

Jmenuji se Michaela Petráková nabízím Vám a Vašem dětem či blízkým služby speciálního peagoga. Věnuji se především oblasti logopedie a etopedie. Pracuji,jako logopedický asistent a etoped.

V rámci služeb logopedického asistenta se věnuji logopedické prevenci, rozvoji slovní zásoby, cvičení oromotoriky a pomáhám s nápravou jednoduché dyslálie. Nepůsobím, jako klinický logoped,ale jako logopedický asistent, proto je nutné ,aby klienta  s dyslálii či po CMP vyšetřil nejdřívě klinický logoped. Až poté co je klient vyšetřen klinickým logopedem , je možné začít pracovat a cvičit.

V rámci etopedických služeb se věnuji zejména Přípravě přeškoláků na vstup do zákadní školy. Jde o to připravit předškoláčka na bezproblémový vstup do školy a eliminovat případné školní neúspěchy.

Dále nabízím poradenství rodičům v oblasti speciální peagogiky - logopedické, etopedické poradenství, adaptace dítěte do školního prostředí apod.

Najdete mě v nové soukromé mateřské školičce Piccolepesti na Kamýku v Praze.

http://specialnipedagog.webnode.cz/